GroenLinks: Vragen over achterstand huisvesting

GroenLinks: Vragen over achterstand huisvesting

De Statenfractie van GroenLinks in Drenthe heeft een serie schriftelijke vragen afgevuurd op Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar over de woningnood voor vluchtelingen in de provincie.

De Statenfractie van GroenLinks in Drenthe heeft een serie schriftelijke vragen afgevuurd op Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar over de woningnood voor vluchtelingen in de provincie.

GroenLinks stelt de vragen naar aanleiding van een publicatie in Dagblad van het Noorden van 30 december jl. Daarin werd vermeld dat per 1 januari nog 289 vluchtelingen met een verblijfsvergunning wachten op onderdak. Volgens de fractie wijzen ook de laatste cijfers van het COA (1 december 2015) op een achterstand.

GroenLinks trekt nu aan de bel omdat er in dit dossier een toezichthoudende rol is weggelegd voor het provinciebestuur.

De partij wil weten welke doelstelling er lag voor de tweede helft van 2015 en wat hiervan is gerealiseerd. Verder luidt de vraag of de provincie in gesprek is met de gemeenten die hun taakstelling niet hebben gehaald. En welke middelen de provincie ter beschikking heeft om zo nodig in te grijpen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gevlucht
menu