GroenLinks springt in de bres voor weidevogels

Statenpartijen GroenLinks, PvdA, SP en D66 willen dat het college van Gedeputeerde Staten meer gaat doen om de weide- en akkervogels van de ondergang te redden.

Onlangs schreven alle Drentse weidevogelbeschermers een brandbrief waarin stond dat de provincie te weinig doet om weide- en akkervogels te beschermen. ,,We willen dat het dagelijks bestuur die noodkreet serieus neemt. We moeten niet vergeten dat ruim zeshonderd vrijwilligers vechten voor het bestaan van de vogels”, vertelt Statenlid Henk Nijmeijer (GroenLinks).

Regie

Omdat het zoveel partijen zijn die zich met de vogels bezig houden, willen de Statenpartijen dat de Gedeputeerde Staten (GS) de touwtjes in handen nemen. Nijmeijer: ,,Alle partijen hebben natuurlijk één doel. De vogels beschermen. Maar daarnaast hebben ze ook nog allemaal hun eigen belangen. Daarom moet de provincie de regie in handen nemen.”

Landelijke en internationale onderzoeken tonen aan dat het aantal weidevogels in Nederland schrikbarend afneemt. Bovendien verdwijnen sommige vogels in Drenthe sneller dan het landelijke gemiddelde. ,,Het is echt vijf voor twaalf en we gaan ervan uit dat de GS snel actie ondernemen”, vertelt Nijmeijer.

Plan

Verder willen de partijen dat de GS in samenwerking met alle betrokken partijen een provinciaal programma maakt. Nijmeijer: ,,We moeten gebruik maken van hun kennis.’’ De motie komt tijdens de volgende Statenvergadering aan bod. De partijen willen dat er voor het zomerreces een plan van aanpak ligt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu