Groot onderzoek naar Drentse laaggeletterden

Tijdens de aftrap gaven vertegenwoordigers van allerlei taalprojecten input aan de onderzoekers. Foto DvhN

De komende twee jaar wordt er groot onderzoek gedaan naar laaggeletterden in Drenthe en wat eraan te doen is. Dinsdag was de aftrap van het onderzoek in het provinciehuis.

In de provincie hebben 45.000 mensen moeite met lezen en schrijven. ,,En dat is heel heftig want deze mensen kunnen geen hulp aanvragen die ze nodig hebben. Bijvoorbeeld op financieel gebied. Als je deze mensen helpt, dan help je hele gezinnen vooruit’’, zei commissaris van de Koning Jetta Klijnsma dinsdag. Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid een negatief effect heeft op arbeidsmarktparticipatie en de gezondheid. Klijnsma: ,,Deze mensen hebben dus echt een kontje nodig van ons.’’

Onderzoekers uit Maastricht helpen Drenthe

Ze gaf hiermee de aftrap voor een twee jaar durend onderzoek naar laaggeletterheid in Drenthe. Dat is geïnitieerd omdat de Staten vorig jaar meer aandacht vroegen voor dit probleem. ,,En om laaggeletterheid aan te pakken, moet je goed kijken naar wat werkt en wat niet werkt’’, zei Mien Segers. Zij is een van de drie onderzoekers van de universiteit van Maastricht die zich hiermee bezig gaat houden.

Nulmeting en ontwikkeling jaarlijkse monitor

De eerste fase is een nulmeting in mei en juni: er wordt gekeken naar welke projecten er al zijn, en wat het bereik hiervan is. Denk aan projecten als Letter voor Letter waarin zanger René Karst door heel Drenthe concerten gaf met tussendoor filmpjes over laaggeletterdheid en wat daar aan te doen is. Ook wordt er een monitor ontwikkeld over laaggeletterdheid in Drenthe, deze zal jaarlijks of tweejaarlijks terugkeren.

,,Het grote probleem met laaggeletterdheid is dat er allerlei cursussen en opleidingen beschikbaar zijn, maar dat mensen niet terug willen in de schoolbanken’’, zegt onderzoeker Marieke Buisman. ,,Zij hebben liever informeel les, waarbij er gericht wordt op het de kleinkinderen kunnen voorlezen bijvoorbeeld.’’

‘Wat hebben mensen werkelijk aan al die cursussen en projecten?’

In de tweede fase is er een impactonderzoek, waarbij gekeken wordt wat laaggeletterden in de dagelijkse praktijk hebben aan de verschillende projecten. ,,Kunnen ze naar de bank, kunnen ze de administratie doen?”, legt Segers uit. Hierbij vullen minimaal 750 laaggeletterden een vragenlijst in over sociale inclusie, en is er een leestest.

‘Niet altijd hinder van laaggeletterdheid’

Een misverstand over mensen die niet goed kunnen lezen of schrijven, is dat zij daar altijd hinder van ondervinden zegt Buisman. ,,Ik spreek mannen die werk hebben, en een vrouw die de administratie doet, en die er geen last van hebben. Waar het misgaat is wanneer ze hun baan verliezen, en bij het UWV blijkt dat de taalbeheersing niet op orde is. Op dat soort momenten moet je ze vinden, om ermee aan de slag te gaan.’’

In de derde stap van het onderzoek wordt uitgezocht wat de succes- en faalfactoren zijn van taalprojecten. Er worden zowel tussentijds als aan het eind van het onderzoek in 2020 gerapporteerd en conclusies getrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu