Grote Kerk Emmen zamelt geld in voor nieuw dak

Grote Kerk Emmen zamelt geld in voor nieuw dak

De restauratie van het dak van de Grote Kerk in Emmen valt duurder uit dan begroot. Reden voor het kerkbestuur een inzameling op touw te zetten.

De restauratie van het dak van de Grote Kerk in Emmen valt duurder uit dan begroot. Reden voor het kerkbestuur een inzameling op touw te zetten.

De Grote Kerk kampte al geruime tijd met lekkage in het dak, in het gebied boven het orgel. Om die reden werd besloten het dak op te knappen. Daarvoor beschikt de kerk over een onderhoudspot, die jaarlijks voor een deel met geld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gevuld.

Na een aanbesteding ging bouwbedrijf Kuipers&Koers uit Nieuw-Schoonebeek aan de slag met het dak. Tijdens de werkzaamheden bleek echter dat er meer loos is dan alleen een paar verschoven dakpannen. Er is ontdekt dat de daklatten en het dakhout kampen met houtrot. Dat brengt zoveel meerwerk met zich mee, dat de bodem van de restauratiepot snel in zicht kwam.

Isolatie

,,We moesten even pas op de plaats maken'', vertelt Jan Dirk Huising, vicevoorzitter van de kerkenraad van de Grote Kerk. Maar dat nadeel bood meteen een kans. Het kerkbestuur koestert namelijk al langer de wens om de isolatie van de kerk te verbeteren. Daarmee zouden de hoge stookkosten kunnen worden teruggedrongen. Omdat een deel van het dak alleen van buitenaf kan worden geïsoleerd, vormden de huidige werkzaamheden een uitgelezen kans om ook de isolatie aan te brengen. Daarvoor is volgens Huising in totaal nog zo'n 35.000 euro nodig.

Voor dat geld hoopt de kerk via verschillende fondsen subsidie te krijgen. Om het goede voorbeeld te geven, bedacht het kerkbestuur zelf ook een actie: het verkoopt dakpannen à 10 euro per stuk. Dat gebeurt niet fysiek, maar kopers krijgen wel een certificaat mee. ,,Zo kunnen mensen die de Grote Kerk een warm hart toedragen zich eigenaar van een stukje van het gebouw noemen'', stelt Huising.

350 dakpannen

Over belangstelling heeft hij niet te klagen. De afgelopen weken werden al 350 dakpannen aan de man gebracht. ,,Je hebt het natuurlijk ook over een karakteristiek gebouw van Emmen, het oudste gebouw zelfs. En een gebouw dat zich de laatste decennia steeds meer heeft opengesteld voor de samenleving'', doelt Huising op de exposities en optredens die in de kerk worden gegeven.

Maar ook met de 350 dakpannen zijn de kosten nog niet gedekt. Weliswaar maakt de kerk dit jaar weer aanspraak op de jaarlijkse onderhoudssubsidie van het Rijk, maar de verdeelsleutel daarvan is veranderd. Werd een restauratie in het verleden voor 70 procent vanuit de Rijksgelden betaald, tegenwoordig is dat nog maar de helft. En dus moet de kerk nog steeds de boer op.

Wat de kerkenraad betreft is de gedeeltelijke isolatie van het dak nog maar een eerste stap om het monumentale pand veel energiezuiniger te maken. ,,Er loopt nu een onderzoek van een energiebedrijf hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat is iets voor de lange termijn. Zeker is dat aanvullende isolatiemaatregelen van binnenuit kunnen worden gedaan, zodat er niet opnieuw steigers rond de kerk komen wanneer het dak eenmaal klaar is.''

 

Dakpan kopen?

Mensen die de Grote Kerk een warm hart toedragen, kunnen nog altijd symbolisch een dakpan adopteren of een financiële bijdrage overmaken. Ook kunnen ze in de kerk dakpannen kopen. Meer informatie over de inzamelingsactie is te vinden op de website www.grotekerkemmen.nl .

Nieuws

menu