Grote Kerk in Emmen door met megaklus

Grote Kerk Emmen zamelt geld in voor nieuw dak

De Grote Kerk in het Emmer centrum kan verder met de renovatie. ,,Het financiële plaatje is rond’’, bevestigt kerkrentmeester Grietus Ensing.

Begin 2014 werd ontdekt dat de Grote Kerk kampte met lekkage. Het dakbeschot en een dragend deel in het gebied boven het orgel waren door vocht aangetast. Bij de vervanging daarvan bleek dat ook de rest van het dak er niet goed meer uitzag. Daklatten en het dakhout kampten met houtrot. Het hele dak moest gerenoveerd worden.

Acties en subsidies

Aanvankelijk gingen de kerkrentmeesters uit van een investering van zo’n 100.000 euro. De kerk beschikt over een onderhoudspot die jaarlijks voor een deel met geld van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wordt gevuld. Na verloop van tijd bleken de kosten hoger dan begroot. Ook de dakgoten waren niet meer in orde en bovendien diende er op hoogte nogal wat te worden geschilderd. ,,Toen hebben we ervoor gekozen om echt een flinke slag te maken. We gaan ervan uit dat we hierdoor de komende jaren relatief weinig geld kwijt zijn aan onderhoud’’, zegt Ensing.

Uitvoering van het nieuwe plan, dat ook uitgaat van flink wat dakisolatie, kost zo’n 160.000 euro. In het najaar van 2015 ging de kerk in de steigers. ,,Zo’n tweederde deel van het werk is inmiddels uitgevoerd en betaald. Het geld kwam uit onze eigen pot en via subsidies. Voor de betaling van het overige deel van de renovatie hebben we acties op touw gezet. Mensen konden symbolisch bij ons voor 10 euro per stuk een dakpan kopen. In ruil daarvoor kregen ze een certificaat. Tussen de vijf- en zeshonderd mensen hebben dit inmiddels gedaan. Omdat we ook nog subsidies binnenkregen, rest er nu nog een gat van zo’n 30.000 euro. Dat geld gaan we lenen’’, zegt Ensing.

Pancratiuskerk

De kerkrentmeester noemt deze lening verantwoord. ,,Natuurlijk drukt dit op onze exploitatie. Om die reden blijft ons restauratiefonds bestaan. Mogelijk komen er nieuwe acties om geld binnen te halen.’’

De renovatie betreft alleen het uit 1856 daterende kerkgedeelte. De toren, die in de twaalfde of dertiende eeuw werd gebouwd, wordt niet onder handen genomen. De Grote Kerk, die ook wel Pancratiuskerk wordt genoemd, behoort tot de oudste gebouwen van het Emmer centrum. Het gebouw wordt gebruikt voor kerkdiensten en allerlei culturele evenementen. Ensing schat dat de renovatie nog enkele weken in beslag neemt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu