Grote opknapbeurt Asser binnenstad kan beginnen

De binnenstadsplannen voor een compacter centrum en een vernieuwd Koopmansplein zijn gisteravond unaniem goedgekeurd door de raad.

De raad stelde 3 miljoen euro beschikbaar voor de grote opknapbeurt van de binnenstad. Het Koopmansplein moet het hart van de stad worden waaromheen drie wandellussen komen, waarin de winkels zijn geconcentreerd. Daarbij wordt ook aanspraak gemaakt op 3 miljoen euro van het provinciale binnenstadsfonds en 3 miljoen van externe partijen.

‘Duidelijkheid voor aanloopstraten’

In de aanloopstraten naar het Koopmansplein, zoals de Rolderstraat, is het de bedoeling dat winkels deels plaatsmaken voor zakelijke dienstverlening en wonen. Janna Booij (Stadspartij Plop) riep op om snel duidelijkheid te geven over de aanloopstraten. ,,Met iedereen moet rekening worden gehouden.’’

Sneer voor D66

Martin Rasker (VVD) hekelde de wijze waarop tijdens de vorige raadsvergadering over de grote vastgoedondernemers werd gesproken omdat zij niet deelnemen aan het binnenstadsplan zo lang de bouw van een outletcentrum bij het TT Circuit boven de markt hangt. ,,Dat was ongepast, onterecht en onverstandig. Zij werden fors aangesproken en konden zich niet verdedigen. We moeten samen de schouders eronder zetten en dan past respect.’’

De sneer was vooral ook bedoeld voor D66. Volgens fractievoorzitter Bob Bergsma (D66) huilde de VVD krokodillentranen. ,,De vastgoedeigenaren hebben meerdere keren in de raad het woord gevoerd. Zij hebben wel hun bijdrage geleverd aan de binnenstadsvisie. Dan mag je verwachten dat het niet alleen bij woorden blijft, maar er ook daden achteraan komen.’’

‘Standbeeld voor koning Lodewijk Napoleon’

Peter Sturing (ChristenUnie) riep op om visie om te zetten in actie. ,,We hopen dat alle partijen aanhaken en een steentje bijdragen.’’ Ook de SP wil haast maken en volgende week al beginnen op het Koopmansplein. ,,Het zou mooi zijn als we op het Koopmansplein weer vrolijke gezichten zien’’, zei Alie Dekker.

Egbert Prent van OpAssen gebruikte zijn laatste raadsvergadering om te pleiten voor een standbeeld van koning Lodewijk Napoleon op de Brink. Deze koning gaf Assen stadsrechten. Ook lijkt een overkapping over het Koopmansplein in de vorm van drie paraplu’s zoals bij het Wilhelminaziekenhuis hem wel wat.

Nieuws

menu