HSC Zuidwolde komt er. Andere dorpen hoeven niet te vrezen voor hun wensen

De inwoners van andere dorpen in de gemeente De Wolden hoeven zich geen zorgen te maken dat hun wensen en voorzieningen in het gedrang komen door het project van het HSC in Zuidwolde. Dat werd donderdagavond nadrukkelijk door meerdere raadsfracties uitgesproken. Op twee CDA’ers na, stemde iedereen voor het voorstel.

Artist impression van het Huus voor de sport en cultuur in Zuidwolde.

Artist impression van het Huus voor de sport en cultuur in Zuidwolde. Foto: eigen foto

Het Huus van Sport en Cultuur, een investering van 14 miljoen euro ter vervanging van De Boerhoorn, de sporthal en een gymzaal, is zeker niet alleen voor het dorp Zuidwolde. „Ik zie het als een voorziening voor heel De Wolden”, zei Marcel Hulst van de VVD. Wethouder Jan van ’t Zand onderschreef die mening volledig.

Pieter Groot (Gemeentebelangen) verwees fijntjes naar geluiden die uit andere dorpen dan Zuidwolde komen, dat daar straks niets meer kan. „Er blijft financiële ruimte bestaan en het huishoudboekje van De Wolden kan dit aan. Ok in andere dorpen blijven investeringen mogelijk”, zei Groot. Jaap Wiechers sprak zelfs van en HSC Zuidwolde/De Wolden. „Niets doen is geen alternatief en het Huus heeft ook een sociale meerwaarde.”

Langjarig

CDA’er Jeene Keizer wilde de mogelijkheden van investeringen in andere dorpen zelfs vastleggen in een motie. „Het in standhouden van sport- en cultuurvoorzieningen in de andere dorpen, moet verzekerd worden, in andere dorpen leven ook wensen. Er moet langjarig financiële ruimte blijven”, vond Keizer. Mark Turksma vond de motie wat onzinnig: „Die betekent gewoon dat je als gemeenteraad je werk moet doen.” De wethouder merkte in dit verband op dat er altijd aandacht is voor de voorzieningen in de andere kernen. „De bewaking daarvan ligt bi het college én de raad.” De motie werd weggevaagd.

Het HSC moet volgens een meerderheid de raad volledig energieneutraal worden en liefst nog energie extra opwekken. Bijna Energie Neutraal (BENG), is niet voldoende. „We hebben in De Wolden de duurzaamheid hoog in het vaandel staan, dat zien we niet terug in dit voorstel”, vond Mark Turksma namens de PvdA. In een gezamenlijk amendement werd het college opgeroepen om zonne-energie te gebruiken en bovendien bij de aanbesteding aan lokale energiecoöperaties te denken.

Energiebehoefte

Jaap Wiechers (ChristenUnie) becijferde dat er 390 zonnepanelen nodig zijn om aan de energiebehoefte van het hele HSC te voldoen. „Dat vergt een investering van 117.000 euro en zo bespaar je 18.000 euro per jaar op de exploitatie.” Wellicht zijn er elders op het sportpark ook mogelijkheden, zo dacht Wiechers aan zonnepanelen op de tennishal.

Wethouder Jan van ’t Zand wees de raadsleden erop dat in de opdracht aan adviesbureau ICS stond dat het plan BENG moest worden, bijna energie neutraal. „Daar was de raad zelf bij, maar energieneutraal is wel onze intentie. Niet helemaal van de meter af, dat at me te ver. Je kunt ook een dag zonder zon zitten.” Van ’t Zand vertelde er en passant bij dat de gemeente nog in gesprek is met de provincie, omdat die graag pilot wil op het gebed van opslag van energie. De antwoorden van de wethouder leidde tot intrekking van het amendement.

Algemene reserves

Er kwam ook een amendement van de PvdA om in plaats van 6 miljoen uit de algemene reserves te halen, dit juist mee te financieren. In de visie van Turksma kan er dan nog steeds een reële exploitatie opgesteld worden en blijft er meer geld over voor andere wensen, overigens niet alleen in de orde van ‘stenen stapelen, zoals Turksma dat noemde, maar ook om bijvoorbeeld bezuinigingen te beperken. De PvdA kreeg weinig steun voor deze motie. Jan van ’t Zand kwam nog met de rekensom dat de move van de PvdA zou leiden tot een extra tekort van 140.000 euro op de exploitatie.

Dat er een monitoringscommissie moet komen, die de hele procedure gaat volgen, is wat de wethouder ook afgesproken. Verschillende partijen riepen daartoe op. Volgens Van ’t Zand moeten er dan, naast raadsleden, ook financieel deskundigen in de commissie, eventueel aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Binnen het CDA heerste verdeeldheid over het grote project: fractieleider Karin Brouwer stemde volmondig voor, Jeene Keizer en Tjalling de Wit waren tegen, vooral omdat ze de financiële risico’s te groot vonden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu