Haas en konijn kunnen fluiten naar extra bescherming. Provincie Drenthe voelt niets voor extra maatregelen

GroenLinks wil voorkomen dat het slechter gaat met de haas. Foto: Jan de Vries

De provincie wil het werk van boeren niet bemoeilijken door hazen en konijnen extra bescherming te bieden, hoewel deze diersoorten op een rode lijst staan.

Drenthe gaat ook geen jachtverbod op haas en konijn instellen, antwoord het provinciebestuur op vragen van GroenLinks. Die partij maakt zich zorgen over de bescherming van hazen, konijnen en eenden, en stelde hierover schriftelijke vragen aan het provinciebestuur. Zij vroeg of hazen en konijnen niet een betere bescherming kunnen krijgen, nu zij op de rode lijst staan die de Zoogdierenvereniging maakte van bedreigde diersoorten.

Ruimtelijke ingrepen

Nieuws

menu