Geen kant en klare oplossing voor stampei vrije doorgang de 'wieken' Elim : 'Handhaving is grootste probleem'

In met name Elim zijn al jaren spanningen tussen inwoners over het recht van overpad van gedempte wijken (‘wieken’). Dinsdagavond wierpen deskundigen globaal licht op deze netelige kwestie. Met na afloop gemengde gevoelens.

Zo'n dertig inwoners kwamen af op de informatieavond rond de 'wieken'. Op de foto voert notaris Franc Wilmink het woord.

Zo'n dertig inwoners kwamen af op de informatieavond rond de 'wieken'. Op de foto voert notaris Franc Wilmink het woord. Foto: DvhN

Een streekhistoricus, notaris en een advocaat probeerden in het raadhuis van Hoogeveen helderheid te scheppen over de geschiedkundige, wettelijke en juridische aspecten rond de ‘wieken’ in en rond Elim.