Handhaving op illegale bewoning Camping Anloo gebeurde wel degelijk. Dat zegt burgemeester Aa en Hunze

De burgemeester in gesprek met een van de bewoners van Camping Anloo

De gemeente Aa en Hunze heeft de afgelopen jaren wel degelijk wat gedaan tegen illegale bewoning op Recreatiepark Anloo.

Dat zei burgemeester Anno Wietze Hiemstra donderdagavond aan het begin van de gemeenteraadsvergadering. Aa en Hunze gaat vanaf nu ook weer actief handhaven, waarschuwde de burgemeester.

Brand in stroomkast

Hiemstra gaf een korte samenvatting wat er de afgelopen weken is gebeurd nadat netbeheerder Enexis, in overleg met de gemeente, besloot om de stroom af te sluiten op de camping. Dit gebeurde op 30 januari nadat anderhalve week daarvoor brand uit was gebroken in een stroomkast.

Afgelopen maandag stopte de gemeente Aa en Hunze met het (financieel) garant staan voor het water, riolering en het ophalen van afval van het recreatiepark. Hiemstra vertelde de raad dat het aantal vaste bewoners de afgelopen maand is teruggelopen van zo’n zeventig toen tot dertig nu. ,,Er zijn zo’n twintig chalets afgevoerd of verkocht.”

Aa en Hunze gaat weer handhaven

De burgemeester gaf aan dat de afgelopen maand de gemeente met enige regelmaat voor de voeten is geworpen dat er eigenlijk nooit wat gebeurde op het gebied van illegale bewoning. Permanente bewoning werd jarenlang gedoogd, klonk het bijvoorbeeld uit de kelen van meerdere bewoners van het recreatiepark.

Maar Hiemstra bestrijdt dat de gemeente lijdzaam toe heeft gekeken. ,,Dat wij tegen permanente bewoning op Camping Anloo niks hebben gedaan is niet waar. Al in 2013 is er gecommuniceerd dat wij zouden gaan handhaven. Dat is op een later moment ook gestart”, gaf Hiemstra aan. Volgens hem is het handhavingstraject ook geïntensiveerd. ,,Er lopen zeven handhavingstrajecten op Recreatiepark Anloo.”

Vanaf het moment van de stroomafsluiting heeft de gemeente Aa en Hunze er echter voor gekozen om niet te handhaven. Maar dat is van tijdelijke aard, want de handhaving wordt vanaf nu weer opgepakt, vertelde de burgemeester. ,,We wilden de mensen in de crisissituatie rust geven. Maar de komende tijd gaan we de handhaving op mensen die daar wonen weer actief handhaven. Camping Anloo is momenteel geen plek waar je gezond, veilig en leefbaar kunt wonen.”

Hiemstra gaf aan dat de gemeente Aa en Hunze al sinds 2013 bezig is met het handhavingstraject. Daarmee mist de burgemeester een flink stuk, want Aa en Hunze is al sinds eind 2004 bezig om permanente bewoning op Recreatiepark Anloo te beëindigen. Nog geen twee jaar na die tijd besloot Aa en Hunze om de teugels rond permanente bewoning aan te halen: wie zich na 31 oktober 2003 permanent had gevestigd in een recreatiewoning, mocht daar niet meer het hele jaar wonen.

Lag elektriciteitsplan voor Camping Anloo

Volgens Hiemstra is er de afgelopen jaren best wel wat gebeurd op het gebied van brandveiligheid. In 2013 heeft Aa en Hunze na een brandveiligheidscheck, aldus de burgemeester, een flink aantal dingen geconstateerd die mis zijn. ,,Maar er zijn wel zaken verbeterd. Er zijn brandblussers en compartimentering aangebracht. De paden zijn breder en de propaangasinstallatie is verbeterd.”

Ook lag er plan voor een totale aanpassing van de elektriciteit. ,,Maar we zijn ingehaald door de tijd en het faillissement. De afgelopen maanden is er behoorlijk geknutseld aan de installatie op het park. En dat mondde uit in de brand van 21 januari”, aldus Hiemstra.

Na een tijd van crisis is de situatie op Camping Anloo nu weer enigszins genormaliseerd, schetste de burgemeester. Voor de meeste van de hulpbehoevende mensen is het gelukt om elders onderdak te vinden, aldus de burgemeester die aangaf dat alle hulpverleners een compliment verdienen voor hun werk.

Nieuws

menu