Handige inwoners van wijk Kloosterveen in Assen pakken zelf pen en papier en tekenen nieuw plan voor N371. 'We laten van ons horen om de gemeente veel tegengas te geven'

Minno Nicolai op de geluidswal achter zijn huis. Links in beeld zijn huis, rechts in beeld de weg langs Kloosterveen die de gemeente wil verdubbelen.

Minno Nicolai op de geluidswal achter zijn huis. Links in beeld zijn huis, rechts in beeld de weg langs Kloosterveen die de gemeente wil verdubbelen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Handige bewoners uit de wijk Kloosterveen in Assen hebben een eigen plan uitgedokterd voor de N371, compleet met illustraties en animatievideo en al. Ze verwijten de gemeente een gebrek aan participatie en zijn daarom zelf gaan tekenen.

In de Sterrenbeeldenbuurt en de Planetenbuurt in de wijk Kloosterveen is onrust ontstaan over een schets voor de Balkenweg (N371). Bewoners verenigen zich in kleine protestgroepen, net zoals dat eerder gebeurde bij Duurzaam Kloosterveen in de strijd tegen de gasloze ambities van Assen.

Ze verwijten de gemeente een gebrek aan participatie bij de ontwikkeling van deze plannen en krijgen het gevoel dat door hun geopperde ideeën niet serieus genomen worden.

Wijkuitbreiding en verbreding Norgerweg

De N371 is een drukke weg die langs Kloosterveen loopt. Door wijkuitbreiding met bijna 2500 woningen en de geplande verbreding van de Norgerbrug zal deze weg in de toekomst alleen nog maar drukker worden. Daarom is de gemeente Assen samen met de gemeente Midden-Drenthe en de provincie Drenthe bezig om de N371 tussen Kloosterveen en Bovensmilde aan te passen.

Op eerste schetsen is te zien dat de weg deels wordt verlegd en verdubbeld. Dat zou betekenen dat de oversteekplaats bij de Polweg richting de Baggelhuizerplas, veelal gebruikt door hondenbezitters en hardlopers, uit veiligheidsoverwegingen moet verdwijnen.

‘Ik vrees overlast’

Dat stuit op weerstand. Gevreesd wordt voor geluidsoverlast en extra uitstoot van fijnstof. Bovendien zien buurtbewoners een geliefde wandelroute richting de natuur van de Baggelhuizerplas in rook opgaan.

Nicolai is een gepensioneerde bewoner van de Sterrenbeeldenbuurt. Vanuit zijn achtertuin kan hij zo de met gras begroeide geluidswal beklimmen, waar de N371 pal achterlangs loopt. Dagelijks hoort Nicolai hier de auto’s en rond de TT ook de vele motoren rijden. „Ik heb daar nu geen last van, hoewel nu in principe al de geluidsnormen worden overschreden. Maar als de plannen straks doorgaan heb ik wel overlast”, zegt hij.

‘Veel tegengas’

Om niet alleen vanaf de zijlijn kritiek te roepen, bedachten enkele handige buurtbewoners een geheel nieuw plan voor de N371, compleet met gelikte animatievideo en al. Grosso modo verdwijnt in dit idee de Kloosterrotonde, die nu nog buiten de plannen valt, ten faveure van een verdiepte doorlopende tweebaansweg richting Bovensmilde, met op- en afritten naar de N371. Dit moet de doorstroming bevorderen en de geluidsoverlast verminderen.

Verder blijft de Baggelhuizerplas toegankelijk door een nieuwe brug ter hoogte van de Polweg. Een financiële doorrekening is niet gemaakt, maar de buurtbewoners hopen dat dit plan de start is van een discussie.

De animaties weden vorige week verstuurd naar de gemeente, zodat het meegenomen kan worden voor de bewonersbijeenkomst van maandag. Toch leeft bij Nicolai de angst dat de discussie al beslecht is door de gemeente. Maar, schrijft hij in een mail, „helaas voor deze ‘professionals’ zitten er in Kloosterveen wel veel professionals van velerlei pluimage met duidelijke eisen en wensen voor hun woonomgeving. Die laten wel van zich horen om de gemeente veel tegengas te geven.”

‘Alsof de gemeente niets wil’

De gemeente begrijpt de gedachte niet waarom het plan voor de N371 al een gelopen koers zou zijn. Helemaal omdat de gemeenteraad vorige maand instemde met 350.000 euro voorbereidingskrediet om het participatieproces op te starten.

„Toen werd duidelijk door het college gezegd: dit is een schetsontwerp, nu gaan we de participatie opstarten. Het concept is de basis om het gesprek aan te gaan en 22 mei is de start hiervan”, zegt woordvoerder Eddy Beuker. „Maar de houding dat er geen participatie is, vind ik raar. Alsof we als gemeente niets willen. Als we niets zouden willen, dan zouden we de informatieavond ook niet houden.”

Beuker noemt het ‘geweldig’ dat de buurtbewoners zo kritisch meedenken. „Ze hebben een prachtig plan, dat geweldig is uitgetekend. Daar hangt een prijskaartje aan en dat zal doorberekend moeten worden. Daarover moeten we het gesprek aangaan. Ik hoop op een positief-kritische manier.”