Heiwerkzaamheden windpark De Drentse Monden en Oostermoer beginnen 7 mei

De eerste windmolen aan de Drentse Mondenweg. Foto: Marcel Jurian de Jong

Het heien voor de 44 windturbines die op windpark De Drentse Monden en Oostermoer komen te staan, begint donderdag 7 mei.

Eerst op de meest zuidelijk gelegen windturbinelocatie (nabij de Dreef) en volgende week ook op de meest noordelijke locatie (nabij Nieuwendiep).

34 heipalen voor elke windturbine

Voor de fundering van een windturbine zijn 34 heipalen nodig en daarnaast een grote hoeveelheid wapeningsstaal en beton. Na het heien wordt een begin gemaakt met het maken van de fundering voor de 44 windturbines.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu