Weervrouw Helga van Leur helpt Coevorden met klimaatverandering. 'Coevorden zal er over 200 jaar nog wel zijn. Maar wat te denken van de gebieden onder zeeniveau?'

Coevorden zal er vanwege de hogere ligging over tweehonderd jaar nog wel zijn. Maar de laaggelegen gebieden in het westen van Nederland? Helga van Leur houdt haar hart vast. De weervrouw vertelt in Coevorden over klimaatverandering.

Helga van Leur

Helga van Leur Foto: Gerard de Haan

Vaker hitte. Langdurige droogte. Maar op gezette tijden juist ook wateroverlast. Op een klimaatconferentie donderdag in de oude machinefabriek in de Sint Jansstraat - de tijdelijke locatie van Theater Hofpoort - schetst Helga van Leur de gevolgen van klimaatverandering. Dat doet ze op verzoek van alle raadsfracties in Coevorden, die twee jaar geleden hebben afgesproken bepaalde onderwerpen uit de politieke sfeer te halen.

Thema’s die grote maatschappelijke impact hebben

,,Het gaat daarbij om thema’s die grote maatschappelijke impact hebben, die dicht bij mensen staan en op termijn grote invloed hebben’’, zegt raadslid Erik Bonkes (VVD). De raadsfracties doen nadrukkelijk een beroep op kennis en deskundigheid bij Coevordenaren. ,,Het is niet de gemeente die zegt dat we het zo gaan doen. Juist in samenspraak met inwoners willen we resultaat bereiken.’’

Het eerste onderwerp waarvoor een beroep werd gedaan op de samenleving was biodiversiteit. Ook daarover een conferentie, ook met dit thema gingen raadsleden op stap met deskundigen. Alleen viel het eindresultaat sommige fracties vies tegen. Aan het eind van de rit lag er volgens hen een beleidsstuk op tafel dat nauwelijks afweek van het gebruikelijke werk, in plaats van dat er was geluisterd naar de inbreng van burgers. ,,Misschien waren de verwachtingen te hoog gespannen. We pakken het nu ook iets anders aan. We leren van onze fouten’’, zegt Bonkes.

Geen ‘ja maar’

Bij grote thema’s als klimaatverandering hebben burgers vaak de neiging om te wijzen naar anderen. Naar boosdoeners als ‘de’ boeren en ‘de’ fabrieken, terwijl de overheid maar met oplossingen moet komen. ,,Dat terwijl juist individuen zelf een groot verschil kunnen maken’’, zegt Helga van Leur. ,,Door niet ‘ja, maar...’ te roepen, maar door zelf een steentje bij te dragen.’’

Volgens de meteoroloog is het van groot belang om te kijken wat mensen zelf kúnnen, maar ook wíllen doen. ,,Er is geen standaardoplossing. Niet iedereen heeft evenveel geld in de portemonnee om zelf veranderingen door te voeren. Je kunt zeggen dat de gemeente het maar moet doen, omdat die de plicht heeft de leefomgeving veilig te houden. Maar dan moet je wel met elkaar afspreken wat nog aanvaardbaar is, en wat niet.’’

Daartoe is een klimaatspel bedacht, met allerlei stellingen die ook donderdag aan bod komen. Accepteren we dat straks het treinverkeer op extreem hete dagen er urenlang uit ligt, omdat het spoor onbruikbaar is? Is het aanvaardbaar dat de huisartsenpost zeg twee dagen per jaar onbereikbaar is vanwege wateroverlast? Dat de natuur verdroogt, omdat waterwinbedrijven veel meer water oppompen vanwege de grote vraag door een paar droge jaren op rij?

Blijven we maar dijken verhogen?

Over wat nog aanvaardbaar is, zal overeenstemming moeten komen. Technisch kan immers veel, maar tegen welke prijs? Van Leur: ,,Coevorden is al zo oud, heeft al zo veel weer en wind doorstaan. Vanwege de hogere ligging zal Coevorden er over tweehonderd jaar nog wel zijn. Maar wat te denken van de gebieden onder zeeniveau, in het westen van Nederland? Blijven we maar telkens de dijken verhogen?’’

Niet alleen naar de gevolgen van klimaatverandering moet worden gekeken, juist ook naar de oorzaak. ,,Blijf je maar fossiele brandstoffen gebruiken, dan is de hele aanpak dweilen met de kraan open. Daarom is de energietransitie ook zo belangrijk in dit verhaal. Het heeft miljoenen jaren geduurd voordat fossiele brandstoffen als gas en olie er kwamen. In mum van tijd hebben we de voorraden geplunderd. We kunnen niet alleen maar nemen, nemen en nemen. We moeten over naar een kringloopsysteem. Hoe gaan we in de toekomst fossielvrij energie opwekken?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu