Herinrichting Flessenhals bij Borger eind augustus van start

Overzichtskaartje van het zuidelijke deel van het Hunzegebied. De werkzaamheden in de Flessehals, de Paardetangen en De Branden starten nog dit jaar. Beeld: Prolander

Aannemer Fuhler B.V. uit Emmen begint eind augustus met de herinrichting van het deelgebied Flessenhals bij Borger. De herinrichting is onderdeel van het herstel van de oude contouren van de Hunze in het Drentse landschap

De Flessenhals bij Borger sluit aan bij de Mandelanden en ligt tussen de N34 en de Eeserstraat. Bij de inrichting wordt de oude beek hersteld, zoals deze op historische kaarten stond. Ook wordt er in plaats van een stuw een vistrap worden aangelegd. Hiermee kunnen vissen het water bereiken dat normaal gesproken door een dam, stuw of sluis ontoegankelijk is.

Ter hoogte van de sportvelden bij Borger wordt een oude meander hersteld. Deze is vanaf het het fietspad ter hoogte van de Kanaaldijk goed zichtbaar. Aan de randen van dit deel van de Flessenhals worden daarnaast bomen en struiken geplant. De beplanting zal grotendeels uit vruchtdragers bestaan. Dit is het eerste deel van het te realiseren voedselpad Borger die uiteindelijk tot Borger-Oost zal lopen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu