Rapport over afvalinzamelaar in Emmen, Hoogeveen en Coevorden. 'Herstart nodig voor relatie gemeenten met Area Reiniging'

Om afvalinzamelaar Area Reiniging, actief in Emmen, Hoogeveen en Coevorden, doelmatiger te laten functioneren moet de samenwerking en afstemming met de drie gemeenten worden verbeterd. Onderzoekers pleiten voor een ‘reset’ van de relatie.

Wat betreft de inzameling werkt Area Reiniging efficiënt, constateren de onderzoekers.

Wat betreft de inzameling werkt Area Reiniging efficiënt, constateren de onderzoekers. Foto: DvhN

Een en ander blijkt uit een rapport van adviesbureau KplusV, dat in opdracht van de drie gemeenten (die tevens aandeelhouder zijn) onderzoek deed naar de doelmatigheid van Area en de uitvoering van de afvalinzameling.