Het Rijk wil deel Noordsche Veld aanwijzen tot monument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wil een deel van het Noordsche Veld in de buurt van Peest aanwijzen tot beschermd archeologisch monument. In het gebied liggen resten van oude Romeinse nederzettingen, grafheuvels uit de brons- en ijzertijd en een hunebed.

De gemeente Noordenveld juicht het toe dat het gebied een beschermd monument wordt, ‘zodat het archeologische belang van dit culturele erfgoed wordt onderstreept’. Een groot gedeelte van het gebied ligt binnen de gemeente Tynaarlo, ook zij is positief.

Staatsbosbeheer is eigenaar van de grond en gaat akkoord, zolang het reguliere onderhoud er niet onder lijdt. Dat het een beschermd gebied wordt, betekent dat er onder andere niet diep gegraven mag worden en dat er in de toekomst op die plek geen gebouwen mogen komen. Staatsbosbeheer wil bijvoorbeeld door kunnen gaan met chopperen, een diepe manier van maaien of plaggen.

Als het doorgaat met het Noordsche Veld, komt het totaal aan archeologische monumenten in Noordenveld op vijf.

Nieuws

Meest gelezen

menu