Het borrelt en gist bij Vanboeijen

Vanboeijen in Assen. Foto: Google Streetview

De raad van toezicht (rvt) bij zorginstelling Vanboeijen ligt onder vuur. De medezeggenschapsraad keert zich tegen de ingrepen die de raad deze week doorvoerde.

De raad van toezicht (rvt) bij zorginstelling Vanboeijen ligt onder vuur. De medezeggenschapsraad keert zich tegen de ingrepen die de raad deze week doorvoerde.

Brief
De raad van toezicht ontsloeg interim bestuurder Dick van Goor en stelde het eigen lid Ben van Kessel aan. De medezeggenschapsraad was juist blij met Van Goor en geeft dan ook een negatief advies over het ontslag en de benoeming.

Een en ander blijkt uit een brief van de medezeggenschapsraad aan de raad van toezicht. Voor donderdag is nog een gesprek gepland tussen beide organen. De rvt staat sinds kort onder voorzitterschap van Janny Vlietstra, voormalig PvdA-gedeputeerde in Drenthe. Van Goor zou tot 1 april de leiding hebben over Vanboeijen, wanneer een definitieve bestuurder aantreedt. De naam van deze persoon is nu ook bekend: Annette Imhof. Zij werkt nu bij de stichting Aveleijn en was van 2006 tot 2013 als secretaris-directeur werkzaam bij de provincie Drenthe.

Rechtszaken
Ondanks de chaos en de verziekte sfeer bij de zorginstelling doet regiomanager Karin Verkerk verwoede pogingen terug te keren bij Vanboeijen. Woensdag vocht ze in een kort geding haar ontslag aan bij de rechtbank in Assen. Een rechtszaak over het ontslag van haar collega Karin van der Vries was op het laatste moment afgeblazen doordat de rvt met Van der Vries een schikking overeen is gekomen. Zowel de medezeggenschapsraad als Van Goor waren tegen een schikking. Zij wilden graag een rechterlijke uitspraak, omdat die duidelijkheid zou verschaffen voor het verdere reorganisatietraject bij Vanboeijen. Karin Verkerk weigert te schikken. Ze liet de rechter weten dat ze heel graag weer aan de slag gaat bij Vanboeijen. Uitgesloten, vindt raadsman Gerrit Ham van Vanboeijen. Uitgebreid onderzoek zou hebben uitgewezen dat het vertrek van de hele top echt noodzakelijk is. De medezeggenschapsraad onderschrijft dit, benadrukte hij.

Spuugzat
Veel medewerkers zijn de vertroebelde sfeer en de gang van zaken bij Vanboeijen spuugzat. Vooral de raad van toezicht moet het bij hen ontgelden. Uit angst voor hun baan willen ze niet met hun naam in de krant. ,,Het is in- en intriest dat zo'n mooie organisatie zo te lijden heeft onder alle spanningen en escalaties in de top”, stelt een teamleider. ,,Het is chaos, een soapserie. De situatie komt de cliënten en medewerkers van Vanboeijen beslist niet ten goede.” In haar optiek heeft de raad van toezicht voor een belangrijk deel de problemen veroorzaakt. ,,Het handelen van de rvt blijft maar buiten beeld. Er is geen transparantie, geen verbondenheid met de organisatie en het handelen is niet ten dienste van de organisatie.”

Andere teamleiders en medewerkers, die woensdag bij de zitting in Assen waren, reageerden na afloop ontsteld. ,,Het lijkt wel de Fabeltjeskrant. Wat een onzin verkondigde de advocaat van Vanboeijen.” Een ander: ,,Onderzoek van een organisatieadviseur zou aanleiding zijn om niet door te gaan met beide regiomanagers. Zij stelden juist de cliëntbelangen centraal en hebben vele medewerkers mooie perspectiefkansen geboden in hun loopbaan.”

Weggestuurd
Interim-bestuurder Dick van Goor werd door de raad van toezicht deze week ontheven uit zijn functie. ,,Door een niet overbrugbaar gebleken verschil van mening waarop aan de interim-periode invulling wordt gegeven”, is de officiële verklaring.

De advocaat van Vanboeijen zei woensdag dat Van Goor is weggestuurd, omdat hij absoluut niet bereid bleek om met de beide regiomanagers over een vertrekregeling te praten. Om op korte termijn ,,in het ontstane bestuursvacuüm te voorzien'', is Ben van Kessel tijdelijk benoemd als bestuurder. Hij was lid van de raad van toezicht. Die taak heeft hij neergelegd.

Interim-bestuurder Van Kessel wilde woensdag niet reageren.

Vanboeijen geeft ondersteuning en begeleiding aan kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking bij leren, wonen, werken en vrije tijd. De instelling heeft 1600 medewerkers.

Nieuws

Meest gelezen

menu