Het veiliger maken van de provinciale weg langs de Norgervaart belandde door de stikstofproblemen in de la, maar nu gaat het eindelijk gebeuren

De weg tussen de Norgerbrug en Huis ter Heide gaat eindelijk op de schop. De plannen voor de ingrijpende reconstructie belandden door de stikstofproblemen in de la.

De reconstructie van de N373 langs de Norgervaart blijkt te voldoen aan de voorwaarden voor een zogenaamde bouwvrijstelling en mag daarom nu alsnog worden uitgevoerd. Het voornemen is nu om komend voorjaar te beginnen met de aanpak van de weg.

Fietsbruggen

Het plan omvat onder andere het verbeteren van oversteekplekken voor fietsers door de aanleg van een middenberm. Dat gebeurt ter hoogte van de Domeinweg en de Koelenweg. De dam bij de Domeinweg wordt vervangen door een brug met een aparte fietsbrug en ook de Koelenbrug wordt vernieuwd. De aansluiting met de N919 richting Veenhuizen komt op een andere plek, wat beter zicht moet opleveren. De berm tussen de weg en de aanpalende Norgervaart wordt breder, maar dat gaat ten koste van de Norgervaart, die smaller wordt.

Erfgoedorganisatie Bond Heemschut kwam daar vergeefs tegen in verweer. Heemschut vindt dat met het plan de historische waarde van de Norgervaart wordt aangetast. De Norgervaart was twee eeuwen geleden onderdeel van de vaarroute die arme paupers en wezen aflegden naar de kolonie Veenhuizen.

Protest

De reconstructie van de N373 stamt al uit 2017. Destijds was er veel om te doen. Omwonenden vinden de nu geldende snelheid van 80 kilometer per uur veel te hoog en bepleitten met een petitie een verlaging naar 60 kilometer per uur. De gemeenteraden van Midden-Drenthe en Noordenveld waren het daarmee eens, maar de gemeente Assen niet. Ook de provincie Drenthe, die de plannen coördineert, blijft bij het handhaven van de huidige snelheid van 80 kilometer per uur.

De eerdere protesten hebben niet tot ingrijpende wijziging van de plannen geleid, maar de zes ingediende zienswijzen zorgden er wel voor dat duurzame verlichting wordt gebruikt en dat er faunapassages komen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu