Hoe maak je de N34 veiliger? Lezers van DVHN dragen oplossingen voor Hunebed Highway aan en expert kijkt wat die waard zijn | + poll

Hoe voorkom je dodelijke ongelukken op de N34, zoals laatst bij Borger? Verleden, heden en toekomst van de Hunebed Highway houden de gemoederen bezig. Boekenkasten vol rapporten zijn er over geschreven en miljoenen gespendeerd aan verbeteringen. Lezers van Dagblad van het Noorden denken mee.

N34

N34 Foto: Marcel Jurian de Jong

Een oproep van DVHN leverde tientallen reacties op. De vijf meest ingestuurde suggesties leggen we voor aan verkeerspsycholoog Cees Wildervanck uit Overschild. Hij is al jaren betrokken bij de meest besproken weg van Noord-Nederland. ,,Ik heb ook geen allesomvattende oplossing maar kijk graag naar de ideeën van betrokken lezers.’’

Het ligt niet alleen aan mensen

Wildervanck vindt de algehele stellingname dat niet de N34 maar de automobilisten zelf de weg gevaarlijk maken te kort door de bocht. ,,Dat is ook niet helemaal waar. Het gedrag van mensen op een weg wordt voor een deel ingegeven door de eigenschappen van die weg.’’

Hoe dat zit? ,,Een éénbaans weg zoals de N34 maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat je, als je inhaalt, op tegemoetkomend verkeer botst. En een brede weg leidt tot hogere snelheden.’’

Dan de populairste aangedragen oplossingen, met de reacties van deskundige Wildervanck

De maximale snelheid omlaag naar 80 kilometer per uur

Geen gekke gedachte volgens Wildervanck. ,,Een lagere snelheid leidt ook tot lagere snelheidsverschillen tussen verkeer, en juist die verschillen zijn gevaarlijk’’, stelt hij. Maar helaas: ,,Slechts heel weinig mensen zullen zich aan die 80 houden. Mensen zullen harder gaan rijden dan mag omdat de weg ze die mogelijkheid biedt.’’

Meer trajectcontrole en veel flitspalen

Als een aantal weggebruikers nu al te snel rijdt en zich ook bij 80 km per uur niet in kan houden, dan is veel flitsen toch een welkome aanvulling? Wildervanck is terughoudend: ,,Systematische politiecontroles zijn onhaalbaar, daar is simpelweg geen capaciteit voor. Flitspalen leiden tot plaatselijke snelheidsverlaging en dan weer optrekken, en dat is ook niet veilig.’’ Trajectcontrole leidt volgens de verkeerspsycholoog tot minder overtredingen maar is geen oplossing voor het gevaarlijk inhalen van vrachtverkeer en ander ‘langzaam’ verkeer.

Een 2+1 weg met afwisselend inhalen

De zogenoemde ‘Duitse’ variant dan? Vaak opgestuurd door lezers die regelmatig bij de oosterburen rijden. De hele N34 moet dan drie stroken krijgen. Om de zoveel kilometer krijgen automobilisten wisselend de kans om in te halen op een dubbele baan.

Wildervanck wijst gelijk op de kosten van zo’n ingreep: ,, Ik heb begrepen dat zo’n variant vrijwel net zo ingrijpend en duur is als volledig vierbaans maken. Met alle kosten en ruimtebeslag van dien.’’ Zijn favoriet is nog steeds de ‘Britse’ optie van een stuk of vier korte tweestrooks trajecten langs de route, waar je veilig kunt inhalen. Dat kost minder ruimte en geld dan de ‘Duitse’ variant. ,,Het mooie ervan vind ik nog steeds dat je dan kilometers vóór zo’n inhaaltraject kunt aangeven dat het eraan komt, zodat mensen wachten met inhalen tot dat daar veilig kan.’’

Complete verdubbeling van de weg

Gevreesd bij de een, absolute favoriet bij de ander. De hele weg verdubbelen. Volgens Wildervanck ‘de beste maar ook de duurste oplossing, met het meest beslag op ruimte en natuur.’ Hij waarschuwt wel voor een consequentie van die oplossing. ,,Er zal dan meer verkeer op de N34 komen, omdat je er dan ‘lekker door kunt rijden’. Ook vreest hij dan voor verkeersophoping bij het invoegen bij De Punt op de A28, met meer files als gevolg.

Inhaalverbod op de hele weg

Ook bij deze suggesties wijst Wildervanck op de naleving en handhaving. ,,Als je het over de hele lengte zou doen zou het ook gelden op plaatsen waar je eigenlijk wel kunt inhalen. Dat geeft dan weer nieuwe frustraties en onveilig gedrag, zoals bumperkleven en tóch inhalen.’’


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu