Hoe maak je de N34 veiliger? Rijd niet te langzaam om inhaalacties van andere automobilisten te voorkomen, zegt provincie Drenthe in nieuwe campagne

Alles waar ‘te’ voor staat is verkeerd, behalve tevreden, zo redeneert de provincie Drenthe. Die onderneemt daarom actie tegen mensen die op de N34 te langzaam rijden, want dit lokt inhalen uit.

De N34 bij Emmen.

De N34 bij Emmen. Foto Archief DvhN

In het najaar starten nieuwe campagnes om automobilisten aan te zetten tot veiliger gedrag op de N34. Een opmerkelijk onderdeel is de oproep om niet langzamer te rijden dan nodig is. Daarnaast komen er nieuwe ribbels op de middenberm en de gedeelten waar inhalen verboden is en gaat de politie strenger handhaven, ook tegen mensen die bellen of appen achter het stuur.

Geef ook aandacht aan de treuzelaars

Een en ander vloeit voort uit een gedachtewisseling met Provinciale Staten over de veiligheid van de weg. De N34 is een autoweg met twee rijstroken. Je mag er dus 100 kilometer per uur rijden, tenzij anders aangegeven. Een deel van de automobilisten houdt zich hier goed aan, een deel rijdt harder en een deel juist langzamer. Wellicht omdat ze denken dat de maximumsnelheid 80 kilometer per uur is.

Veel Statenleden vindt dat er niet alleen aandacht moet zijn voor de hardrijders, maar ook voor die derde categorie. Daar is het provinciebestuur het wel mee eens. In de nieuwe campagne gaat zij de treuzelaars erop wijzen dat de maximumsnelheid eigenlijk ook de minimumsnelheid is.

Onveiligheid door snelheidsverschillen

Uit een enquête blijkt volgens het provinciebestuur dat veel weggebruikers een te lage snelheid noemen als bron van onveiligheid. „Als dat zo is, dan is het wel verstandig om mensen er op te wijzen dat ze niet te langzaam moeten rijden”, vindt verkeerspsycholoog Cees Wildervanck. „Snelheidsverschillen maken het verkeer onveiliger, het is beter als iedereen met dezelfde snelheid rijdt. Dan heb je minder kop-staartbotsingen en frontale botsingen door inhalen.”

Hij waarschuwt wel dat campagnes simpel moeten blijven, anders gaat de boodschap verloren. „Je zou bijvoorbeeld om de zoveel kilometer een bord kunnen plaatsen met: je mag hier 100. Natuurlijk zijn daar uitzonderingen op, bijvoorbeeld met slecht weer of als je met een aanhanger rijdt, maar mensen zijn verstandig genoeg om dat zelf te bedenken.”

De N34 was oorspronkelijk een rijksweg, maar sinds 2007 is die van de provincies Drenthe en Overijssel. De verkeersveiligheid bezorgt de Drentse bestuurders heel wat hoofdbrekens. De weg kent relatief veel dodelijke ongevallen.

Onderzoek naar gedeeltelijke verdubbeling

Dit jaar laat de provincie een onderzoek uitvoeren naar de milieueffecten van een gedeeltelijke verdubbeling van het wegdeel tussen De Punt en Emmen. Daarbij komen zestien scenario’s aan de orde, waar het provinciebestuur uiteindelijk een keuze uit moet maken. Het duurt nog jaren voor het allemaal klaar is, in de tussentijd wil de provincie ook meer doen om ongelukken te voorkomen.

De voorgenomen gedeeltelijke verdubbeling roept veel verzet op van natuur- en milieubeschermers en van omwonenden. Zij bepleiten juist een lagere maximumsnelheid (80 kilometer per uur) en overal een inhaalverbod. Het provinciebestuur stelt echter dat een lagere maximumsnelheid niet past bij het karakter van de weg en daarmee ongeloofwaardig wordt.

De provincie gaat via filmpjes op sociale media en door folders uit te delen bij tankstations en andere verzamelplekken de automobilisten aanzetten tot veiliger weggedrag. Daarnaast gaat de politie met slimme camera’s controleren of bestuurders gevaarlijke capriolen uithalen, zoals appen achter het stuur of bellen zonder handsfreeset te gebruiken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu