Hoe woonden de kolonisten? Hoe ging het er destijds op school aan toe? Acteurs brengen je helemaal terug naar 1818!

Hoe was het om in de Koloniën van Weldadigheid te wonen? En hoe werd er in die tijd, begin negentiende eeuw, precies les gegeven in de schooltjes?

Paupers op een afbeelding in het nieuwe museum De Proefkolonie

Paupers op een afbeelding in het nieuwe museum De Proefkolonie Foto: Archief Marcel Jurian de Jong

Weldadig Oord wil dat bezoekers van het koloniegebied rond Frederiksoord en Wilhelminaoord aan den lijve laten ondervinden. Dat wil zeggen: over enige tijd, zodra de maatregelen tegen de corona-uitbraak dat toelaten. De stichting, waarin zo’n 80 recreatiebedrijven uit de regio de krachten hebben gebundeld, is al druk bezig met de voorbereidingen.

‘Op bezoek bij de familie Biemans’

Nieuws

menu