Hoe ziet het Assen van de toekomst eruit? In de nieuwe omgevingsvisie geeft de gemeente aan welke richting zij uit wil met de stad

De gemeente Assen is druk bezig met een nieuwe omgevingsvisie. Daarin komt te staan welke richting de gemeente op wil met de stad en wat de verwachte ontwikkelingen zijn in de Asser leefomgeving. Zo moet de binnenstad aantrekkelijker, zonder dat dit ten koste gaat van de omliggende wijken.

Foto:

Foto: Archief/ProRail/Egbert de Boer

Bedoeling is dat de doelstellingen en wensen van de gemeente samen met de inwoners worden opgesteld. Niet zo gemakkelijk in deze tijd van coronacrisis. Geplande bewonersbijeenkomsten zijn afgelast en ook de gemeenteraad heeft de vergaderingen over de omgevingsvisie uitgesteld.

Vanwege de onduidelijkheden die dit met zich meebrengt, heeft de gemeente ervoor gekozen om voor de zomer alvast een concept-visie op te stellen. Dit concept wordt na de zomer voorgelegd aan de inwoners van Assen, die vervolgens in een korte periode hun mening kunnen geven. Daarna wordt de omgevingsvisie definitief.

Uitdagingen

Assen staat voor een aantal uitdagingen om de (binnen-)stad leefbaar te houden. Zo zijn er belangrijke beslissingen te nemen op woongebied. De afgelopen jaren verandert de binnenstad steeds meer van koopcentrum in een woon- en verblijfsgebied en de nieuwe omgevingsvisie zal deze tendens zeker niet afvlakken. Daarbij moet wel goed worden nagedacht over de effecten daarvan op de wijken buiten het centrum.

Ook een probleem dat opgelost moet worden: meerdere grote bedrijventerreinen hebben te kampen met leegstand. Een mogelijke oplossing is om detailhandel en horeca op deze locaties toe te staan. Onlangs nog kreeg een nieuwe, grote motorkledingketen toestemming van de gemeente om (in strijd met het bestemmingsplan) detailhandel te bedrijven op bedrijventerrein Peelerpark.

De vraag is of dit een uitzondering moet blijven, of dat je het beleid om detailhandel zoveel mogelijk in de binnenstad te situeren, moet loslaten. En dan hebben we het nog niet eens over de Toeristisch Recreatieve Zone. De komst van een outletcentrum en 400 meter kunstijsbaan is van de baan, maar wat is de gemeente wel van plan met wat ooit dé toeristische trekpleister van Assen moest worden?

Verduurzaming

In de omgevingsvisie wil Assen verder met ruimtelijke ingrepen. Zoals het creëren van slimme ontmoetingsplekken die voor meer onderlinge betrokkenheid en minder eenzaamheid moeten zorgen. Ook wil de gemeente nadenken over de manier waarop de indeling en vormgeving van de stad, inwoners stimuleert om meer te bewegen. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van fiets- en wandelpaden en openbare sportvoorzieningen.

Ander belangrijk punt voor de komende jaren is verduurzaming. Alle nieuwe projecten moeten aan hoge duurzaamheidsstandaarden voldoen en in 2050 moet de stad aardgasvrij zijn. Het kan niet anders of dit heeft invloed op het uiterlijk van gebouwen en openbare ruimtes. Zeker als Assen ervoor kiest om in te toekomst op grote schaal energie op te wekken, met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen. Dat kan nog weleens gaan conflicteren met het behoud van het groene, landelijke karakter van de stad.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu