Hoeveel deeltjes corona zitten in het rioolwater bij jou in de buurt? Check het hier (en lees waarom deze info belangrijk is)

Het rioolwater wordt vanaf nu in heel Nederland wekelijks onderzocht op het coronavirus. ANP

Het RIVM onderzoekt rioolwater in heel Nederland op aanwezigheid van coronavirusdeeltjes. Die informatie is een aanvulling op de GGD-testen en het aantal ziekenhuisopnamen. Hoe ziet het er bij jou in de buurt uit? Check het hier.

De monsters worden genomen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Belangrijk is om te bedenken dat het water bij de installaties uit meerdere gemeenten afkomstig is. Exacte informatie over waar corona heerst geeft de bemonstering dus niet.

Wat zegt het dan wel?

Voordat mensen daadwerkelijk symptomen van Covid-19 ontwikkelen, scheiden ze al gedurende enkele dagen virusdeeltjes uit via hun poep. Dat zegt Hans Ruijgers, woordvoerder bij KWR, het wateronderzoeksinstituut dat de concentratie meet van erfelijk materiaal van het coronavirus in het rioolwater.

De rioolwaterdata zeggen iets over de besmettingsgraad in de hele populatie van een stad of dorp. Het is daarmee een aanvulling op (positieve) GGD-testen en aantallen ziekenhuisopnamen. Eerder bleek al dat monsters van het rioolwater een toekomstige opleving van het virus voorspelden.

Drenthe

In Drenthe ligt het gemiddeld aantal op 54,42 virusdeeltjes in een mililiter rioolwater.

Smilde springt eruit. Daar werd op 13 september voor het laatst getest en werden 262 virusdeeltjes in een milliliter rioolwater gevonden. Ook in Assen (158) en Dieverbrug (101) werden deeltjes gevonden.

 

Groningen

In Groningen ligt het gemiddeld aantal op 84,58 virusdeeltjes in een mililiter rioolwater.

Ter Apel springt eruit met 392 deeltjes in een milliliter rioolwater. De meting dateert van 8 september. Marum volgt met 280 deeltjes. In leek troffen onderzoekers 177 deeltjes aan, in Foxhol 132, Veendam 86 en in Garmerwolde 69.

Zijn de cijfers met elkaar te vergelijken?

,,De uitkomst van één enkele meting is niet losstaand te duiden’’, zegt Ruijgers. ,,Je moet kijken of er over een periode van meerdere weken trends zichtbaar zijn."

Het meten gebeurt nog maar sinds kort. Trends over groei in de besmettingsgraad zijn daarom vaak nog niet te zien. Wel blijkt uit de informatie dát er besmettingen zijn.

Belangrijk is dat cijfers niet één-op-één met elkaar vergeleken worden. Dat heeft drie redenen.

  • Ten eerste kun je per individu meer of minder virusdeeltjes uitscheiden.
  • Ten tweede zou je volgens Ruijgers moeten kijken naar de hoeveelheid water die er in de 24 uren dat er wordt gemeten, door het riool gaat. Wanneer het bijvoorbeeld op dat moment hard regent op de ene plek en het droog is op een andere plek krijg je een andere verhouding tussen het aantal deeltjes per millimeter en de hoeveelheid water.
  • Ten derde is het aantal inwoners van invloed. Hoe meer bewoners op de zuiveringsinstallatie zijn aangesloten, hoe hoger het getal. „Idealiter wil je de ‘vracht’ (hoeveelheid) erfelijk materiaal per dag per duizend inwoners weten; pas dan kun je steden met elkaar vergelijken. Zo doen we het ook bij ons rioolonderzoek naar drugsgebruik.’’

Waarom is het goed om de rioolwatermetingen te doen?

Virusdeeltjes kunnen in de ontlasting terechtkomen. Zodoende kan rioolwater een informatiebron worden over het virus. In lijn met de stijging van het aantal positieve testen nam het RIVM bijvoorbeeld in augustus ook meer virusdeeltjes waar in het rioolwater dan daarvoor.

,,Mensen hebben in de eerste paar dagen geen coronaverschijnselen, als ze het virus hebben opgelopen. Maar ze scheiden het virus al wel via de ontlasting uit.’’

In de beginmaanden van de metingen liepen de rioolwatercurves steeds iets voor op de meldingen bij de GGD en de ziekenhuisopnames. Volgens het RIVM hebben niet alle mensen met Covid-19 virusdeeltjes in hun ontlasting.

Wordt het rioolwater in heel Nederland onderzocht?

Het RIVM onderzoekt het rioolwater vanaf nu in heel Nederland wekelijks. Op meer dan 300 meetpunten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt de hoeveelheid virusdeeltjes gepeild. In april waren er 29 meetpunten, in juli 80 en inmiddels dekt het meetnetwerk het hele land. Per meetpunt wordt een keer per week water onderzocht dat in 24 uur is verzameld.

Ruijgers: ,,Door te kijken naar de concentraties erfelijk materiaal in het rioolwater en die data te vergelijken met de andere informatiebronnen - meldingen bij de GGD en ziekenhuisopnamen - ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de viruscirculatie. Zowel in steden, regio’s als nationaal.’’

Zelf de informatie bekijken? Via het Coronadashboard van de Rijksoverheid is alles te vinden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus
menu