Hoger beroep windturbines definitief

VVD-voorman Erik Huizing

De raad van Borger-Odoorn is in grote meerderheid akkoord met het voorstel van het college om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding over het inpassingplan van windturbines in de Veenkoloniën.

De raad van Borger-Odoorn is in grote meerderheid akkoord met het voorstel van het college om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in het kort geding over het inpassingplan van windturbines in de Veenkoloniën.

Daarmee is het vervolg van de strijd die de gemeentes Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben aangespannen tegen het Rijk definitief. De wederzijdse colleges lagen wat dat betreft na ruggespraak te hebben gevoerd met raadsman Jan Veltman al op dezelfde golflengte. Woensdag had de raad van Aa en Hunze zich al achter haar college geschaard. Volgens het vonnis is het Rijk en niet, zoals de gemeentes eisten, provincie bevoegd gezag bij de plaatsing van windmolens in het gebied. Gesterkt door de in hun ogen te magere argumentatie van de rechter stuurden beide colleges aan op een vervolg van het juridische steekspel versus minister Kamp.

Dat in Borger-Odoorn alleen de VVD niets ziet in zo'n vervolg, lag voor de hand. Als het aan de liberalen had gelegen, was dat kort geding er nooit gekomen. En al noemde VVD-voorman Erik Huizing de onderbouwing van het vonnis summier, tegen de uitspraak in beroep gaan achtte hij volstrekt zinloos. ,,Je verspilt er alleen maar negatieve energie mee. De uitspraak van de rechter mag dan summier zijn, maar wel duidelijk en kort maar krachtig. Met verder procederen haal je onze argumentatie nog verder onderuit.''

De rechter achtte voldoende aangetoond dat geografisch gezien sprake is van een groot samenhangend park. De gemeentes stellen dat er drie partijen zijn die afzonderlijk te weinig produceren om onder regie van het Rijk te vallen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu