Hommeles bij groot zorgbedrijf voor transgenders in Assen en Veendam. Voorwaardelijke schorsing, faillissement en claim van 130.000 euro

De problemen stapelen zich op bij Stepwork in Assen en Veendam. Het bedrijf is gespecialiseerd in zorg voor transgenders. Het heeft een voorwaardelijke schorsing van het tuchtcollege, een faillissement van een bv en moet 130.000 euro onterecht gekregen zorggeld terugbetalen.

Bij zorgbedrijf Stepwork zou een leegloop van personeel zijn.

Bij zorgbedrijf Stepwork zou een leegloop van personeel zijn.

Luciën Dijksma - bestuurder en behandelaar bij Stepwork, een van de grootste particuliere ggz-aanbieders binnen de transgenderzorg - heeft van het medisch tuchtcollege een voorwaardelijke schorsing gekregen van drie maanden als psychotherapeut. Ook is vorige week de WMO-tak van het zorgbedrijf failliet verklaard door de rechtbank in Groningen.

Een voormalig patiënt diende een klacht in bij het medisch tuchtcollege in Zwolle. Dijksma liet de patiënt tijdens en na de behandeling voor langere periode voor zijn bedrijf werken, in de functie van ‘ervaringsdeskundige’.

De patiënt werkte aanvankelijk onbetaald. Later kreeg hij een stagevergoeding van 250 euro. Ter zitting bleek dat de patiënt gecontracteerde zorg verleende en daarvoor ook declaraties indiende bij Stepwork. Het college acht dit in strijd met de beroepscode voor psychotherapeuten.

Administratieve puinhoop

Stepwork is een zorgbedrijf dat mensen psychologisch begeleidt bij het vaststellen van genderdysforie, dat is een ontevreden gevoel met het geslacht waarmee je geboren bent. Dit traject duurt meestal zo’n twee jaar, waarna patiënten worden doorverwezen naar een aangesloten ziekenhuis voor een fysieke geslachtsverandering.

Verzekeraar Zilveren Kruis vordert in totaal 130.000 euro terug van het zorgbedrijf. Dat bevestigt woordvoerder Christine Rompa, na berichtgeving van het televisieprogramma Zembla . Volgens haar heeft Stepwork de administratie duidelijk niet op orde. „Facturen komen niet overeen met de medische dossiers. Soms staan er meer uren op de factuur dan in het dossier. Andere keren kloppen de behandelaren niet.” In totaal gaat het om 30 dossiers, laat de verzekeraar weten.

Zilveren Kruis en Stepwork spreken momenteel over een betalingsregeling. De bedoeling is dat Stepwork de 130.000 euro binnen een jaar overmaakt. Ook schrijft Zembla dat Stepwork sjoemelde met handtekeningen. In verwijsbrieven zouden handtekeningen staan van (oud-)behandelaren, zonder dat zij daar weet van hebben. Oud-medewerkers spreken van een ‘angstcultuur’ bij Stepwork. In 2020 zou een leegloop zijn ontstaan van medewerkers, aldus Zembla.

De gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe, waarvan Assen de centrumgemeente is, zijn toezichthouder op de zorg. Zij zijn onlangs een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de zorg. Eerder, in 2019 en 2020, verschenen al twee kritische rapporten van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Stepwork was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie.

Met veel applaus onthaald

Aanvankelijk werd Stepwork binnen de transgenderwereld met veel applaus onthaald. Door in rap tempo wachtlijsten weg te werken groeide het bedrijf snel. Stepwork biedt een alternatief voor mensen die een geslachtsverandering willen. Tot voor kort werd dat vrijwel alleen gedaan door de genderteams van de universitaire ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen. Daar zijn de wachttijden langer dan twee jaar.

Inmiddels is die jubelstemming verdwenen. Op online transgenderfora laten meerdere patiënten weten dat zij onterecht facturen ontvangen. Ook vertellen forumgebruikers dat zij steeds noodgedwongen wisselen van behandelaar, waardoor zij in het psychologisch traject worden teruggeworpen. Eén van hen vertelt aan Dagblad van het Noorden dat zij maandenlang heeft geprobeerd om haar medisch dossier te krijgen. Ze noemt het contact en de administratie van Stepwork een „puinzooi”.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Gezondheid
menu