Honderdduizenden patiënten wachten op behandeling in het ziekenhuis

Ziekenhuizen hebben de handen vol aan patiënten met luchtwegklachten tijdens de corona-uitbraak. Foto: ANP

Nederlandse huisartsen hebben, vanwege het coronavirus, sinds 12 maart beduidend minder patiënten naar een ziekenhuis doorverwezen. Het gaat om 360.000 verwijzingen minder dan normaal. 290.500 mensen konden, na te zijn doorverwezen, nog niet worden behandeld in het ziekenhuis. Een gefaseerde opstart van de reguliere zorg is in de maak.

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de cijfers maandag bekendmaakt, is het belangrijk dat gezondheidsschade en wachttijden worden voorkomen. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is met zorgaanbieders afgesproken dat de reguliere zorg in ziekenhuizen gefaseerd weer op gang moet komen.

Goede samenwerking

Niet iedereen kan direct terecht. Mensen met de meest urgente zorgvragen moeten als eerste in het ziekenhuis terechtkunnen. De focus ligt in de eerste plaats op de meest noodzakelijke ziekenhuiszorg en wordt dan geleidelijk verbreed. Vanaf komende week vindt verder overleg plaats met de overige zorgsectoren, zoals thuiszorg en ggz.

Een goede afstemming is van groot belang, klinkt het. Elf Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) regio’s gaan samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders de zaken aanpakken, waarbij de onderlinge afstemming zal plaatsvinden in het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

,,Alle betrokkenen zijn ervan doordrongen dat de zorg snel moet opstarten. Met het belang van de mensen die zorg nodig hebben voor ogen. Juist daarom moeten we zorgvuldig zijn in onze keuzes. Zodat zorgverleners hun energie kunnen richten op de mensen die dat nu het meest nodig hebben", stelt NZa-voorzitter Marian Kaljouw.

Meest urgente gevallen

Het Landelijk Centrum Patiënt Spreiding (LCPS) heeft een lijst opgesteld met diagnoses om de meest urgente gevallen te kunnen vaststellen die snel zorg nodig hebben. Deze lijst moet zorgprofessionals houvast bieden bij het opstarten van de zorg, aldus NZa.

Het beeld dat NZa van de situatie heeft, vertoont in alle provincies sterke gelijkenis, maar er zijn wel verschillen tussen de diverse specialismen. Gynaecologische en cardiologische behandelingen vielen minder terug dan dermatologie en orthopedie. Ook daalde het aantal spoedverwijzingen tijdens de corona-uitbraak minder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Coronavirus
menu