Hoogeveen geeft terras de ruimte

Hoogeveen geeft horecaondernemers in het centrum meer mogelijkheden om een terras te plaatsen en, indien noodzakelijk, ook na sluiting te laten staan.

Levendigheid
Een en ander moet de levendigheid in het koopcentrum vergroten en tegemoet komen aan de wensen van ondernemers met (dag)horeca. Het college heeft daartoe nieuw beleid opgesteld voor het inrichten van terrassen. Die regels moeten enkele problemen oplossen, zoals de beperkte opslag van terrasmeubilair.

Het nieuwe terrassenbeleid is de uitkomst van een enquête onder horecaondernemers en een evaluatie in de Grote Kerkstraat, waar na de herinrichting in 2014 terrassen tot het weggedeelte mochten worden ingericht. Volgens Rob Tolman, coördinator horeca bij de gemeente, is de grootste verandering dat ondernemers minder regels opgelegd krijgen en dat ze hun terras en parasols niet meer hoeven op te ruimen na sluitingstijd. ,,Een aantal had aangegeven te weinig opslagruimte te hebben.’’

Voorwaarde is wel dat de stoelen, mede uit oogpunt van veiligheid, niet gestapeld mogen worden maar met een staalkabel aan de tafel verbonden. Het risico op eventuele vernieling van het meubilair is voor de ondernemer. Ook mogen vrijwel alle terrassen voorzien worden van afscheidingen aan de zijkant.

Nieuwe regels
Vergunningen voor een terras worden volgens de nieuwe regels voor een periode van vijf jaar afgegeven. Daar wordt van afgeweken indien zich naast een horecapand een nieuwe horecaondernemer vestigt. Dan kunnen de maten van het terras met ingang van het nieuwe jaar gewijzigd worden.

Horecaondernemers in de Hoofdstraat mogen aan de kant van de Cascade wat ‘uitwaaieren’ met hun terras. ,,Terrassen mogen niet pal voor de deur van de naastgelegen zaken komen’’, zegt Tolman. ,,In principe moet het terras in het verlengde liggen van het horecabedrijf, maar langs de Cascade zijn echter wel mogelijkheden tot verbreding.’’ Ondernemers mogen verder, mits in de vergunning geregeld, een terras inrichten in het gebied waar de warenmarkt op donderdag en zaterdag wordt gehouden.

Gebruikers van de geleidestroken voor blinden en slechtzienden mogen door de nieuwe regels niet belemmerd worden. De werkgroep Toegankelijkheid, onderdeel van de stichting Gehandicapten Platform, is daar niet gerust op. ,,We gaan er van uit dat de gemeente goed handhaaft, maar vinden het jammer dat we niet in kennis zijn gesteld van de nieuwe regels’’, zegt woordvoerster Ida Vos. ,,Vooral omdat we periodiek met de gemeente om tafel zitten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu