Hoogeveen haalt besparing van 8 miljoen euro niet (streep door risicobuffer van 2 miljoen)

Hoogeveen wil een strategische conferentie houden over gezamenlijk leiderschap om weer financieel gezond te worden Foto: André Weima

Hoogeveen wilde dit jaar 8 miljoen euro bezuinigen om het verwachte tekort over 2020 weg te poetsen en 2 miljoen te reserveren voor onverwachte tegenvallers. De teller blijft echter steken bij 6 miljoen.

Hoogeveen verkeert in financieel zwaar weer en moet fors snijden. Het college had zich, na de drastische uitgavenstop in februari, ten doel gesteld om over 2020 niet opnieuw in de rode cijfers te eindigen. Daarnaast wilde het college een geldpot achter de hand houden.

Die risicobuffer van 2 miljoen euro gaat niet lukken, zo blijkt nu. Dat betekent dat Hoogeveen zich dit jaar geen tegenvallers kan permitteren en dat streng gekeken wordt naar de uitgaven. Voor de komende jaren wil de gemeente die 2 miljoen euro alsnog reserveren. De doelstelling wordt daarmee doorgeschoven.

Debat over 5 miljoen bezuinigingen

Donderdag debatteert de gemeenteraad over het voorstel om 5 miljoen euro te bezuinigen . Hoogeveen zet het mes in bijna veertig posten, met gevolgen voor kwetsbare groepen in de samenleving. Daarnaast wilde het college nog eens 3 miljoen euro vinden, maar die zoektocht is gestaakt. Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft dat te maken met de heersende coronacrisis.

Hoogeveen wilde met contractanten en partners om tafel om te kijken of ook daar financiële ruimte is voor aanpassing. ,,Dat kan betekenen dat gegund werk zou moeten worden uitgesteld. Gezien de huidige crisis vindt het college dat niet het moment om daarover te praten. Werkgelegenheid is nu belangrijker.’’

Uitstel onderhoud

Dat de gemeente inmiddels toch 6 miljoen euro gevonden heeft, komt door het uitstellen van onderhoud aan bruggen en viaducten. ,,Daardoor komt 1 miljoen euro vrij’’, zegt de woordvoerster. Volgens haar spreekt de gemeenteraad donderdag niet over deze bezuiniging. ,,Dat komt in een andere vergadering aan de orde.’’

Het debat over het bezuinigingspakket van 5 miljoen euro stond aanvankelijk gepland tijdens de raadsvergadering van 26 maart, maar die bijeenkomst werd in verband met het coronavirus geschrapt. Raadsfracties en college willen echter niet dat de besluitvorming rondom dit onderwerp stil komt te liggen. Daarom is besloten dat er donderdag een digitale raadsvergadering plaatsvindt.

Videoverbinding

Via een videoverbinding nemen de woordvoerders van de negen fracties thuis deel aan het debat, evenals de leden van het college. Om de openbaarheid van het politieke proces te waarborgen is de vergadering vanaf 19.30 uur via de livestream op de website van de gemeente te volgen. Wanneer het vergaderen op afstand goed verloopt is het de bedoeling dat er op 23 april een besluit wordt genomen, ook via een videoverbinding.

Vanwege de veiligheidsmaatregelen rond corona is inspreken alleen schriftelijk mogelijk. Dat kan door een brief of email te sturen aan de gemeente. Tot gisteren had daar nog niemand gebruik van gemaakt.

Nieuws

Meest gelezen

menu