Hoogeveen krijgt een zakencollege, maar wat is dat eigenlijk en hoe werkt dat dan?

Hoogeveen is na de Friese gemeente Smallingerland de tweede gemeente in ons land die halverwege de raadsperiode een zakencollege krijgt om een politieke crisis te bezweren.

Een deel van de gemeenteraad van Hoogeveen aan het begin van de corona-epidemie.

Een deel van de gemeenteraad van Hoogeveen aan het begin van de corona-epidemie. Foto: DVHN

Komende donderdag, tijdens de eerstvolgende raadsvergadering, moet duidelijk zijn welke kant het opgaat in Hoogeveen. Dan bespreekt de raad het rapport van de beide informateurs, Johan Baltes en Sandra Korthuis.

Baltes en Korthuis adviseren een zakencollege met vier nieuwe wethouders, om zo 'rust, stabiliteit en kwaliteit' in de Hoogeveense politiek terug te brengen. Dat college moet er op 8 oktober zijn.

De nieuwe wethouders worden aangesteld voor de resterende duur van de raadsperiode tot aan de verkiezingen in 2022. Een herbenoeming voor een nieuwe raadsperiode van vier jaar wordt echter niet uitgesloten.

Waarin verschilt een zakencollege met een gewoon college?

In een zakencollege worden wethouders geselecteerd op basis van hun kennis, kunde en bestuurlijke kwaliteiten. De politieke kleur (of woonplaats) doet er niet toe.

Bij een zakencollege vervalt de tweedeling tussen coalitie en oppositie. De basis is een door alle partijen opgesteld raadsprogramma; een gezamenlijk akkoord met uitgangspunten voor het (nieuwe) beleid. De wethouders zijn dan ‘van de hele raad’.

Belangenorganisatie Ondernemend Hoogeveen hintte er vorige week, in een pittige brief aan de gemeenteraad, ook al op. ‘Zorg voor de juiste mensen met de juiste competenties op de juiste plek, ongeacht politieke kleur’, was de oproep.

Druk op het ambt wethouder is zwaarder

Wat ook voor een zakencollege pleit: de druk op het ambt van wethouder is flink toegenomen, met zwaardere taken en verantwoordelijkheden. Kijk alleen al naar de decentralisaties, waardoor de Jeugdzorg en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op het bordje van de gemeente kwamen te liggen.

Achter de schermen is er volop drukte

Al wekenlang is het erg stil in politiek en bestuurlijk Hoogeveen. Sinds de val van het college gaat het gemeentelijke luikje alleen open voor persberichten met summiere informatie en clichés over de voortgang van beide informateurs.

Dat ze ‘openhartige gesprekken’ voeren, ‘grote uitdagingen’ hebben en weten dat er ‘nog een hoop te doen is’. De media worden op afstand gehouden van de broedende kippen.

Maar achter de schermen is dus volop drukte. Vakanties zijn aangepast of uitgesteld. Baltes en Korthuis spraken met bestuurders, raadsleden, topambtenaren, ondernemers en andere key figures.

Ze trachten orde te scheppen in de politiek/bestuurlijke crisis die ontstond door de optelsom van wantrouwen, verstoorde verhoudingen, financiële malaise en een gebrek aan daadkracht en visie. ‘Hoogeveen staat in brand’, sprak PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting eerder dit jaar, met gevoel voor drama.

Beide informateurs moeten de weg effenen naar een nieuw Hoogeveens college én een begroting zonder financiële tekorten. Voor zachte heelmeesters is geen plek (meer): Hoogeveen moet vele miljoenen ‘vinden’ om uit het financiële dal te klimmen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu