Hoogeveen moet 4 jaar lang 8 miljoen euro bezuinigen: college wil ozb met 25 procent verhogen ('Wij vinden dit sociaal')

Hoogeveen staat er financieel beroerd voor. Vier jaar lang moet er zo'n 8 miljoen euro bezuinigd worden Foto: DvhN

Als het aan het Hoogeveense college ligt, wordt de onroerend zaakbelasting (ozb) volgend jaar met 25 procent verhoogd. Die ingreep moet 3 miljoen euro opleveren. Dit jaar steeg het tarief al met 11,5 procent.

Een ander blijkt uit de notitie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’. Daarin geeft het college aan welke kant het op moet met deze gemeente om in 2024 weer financieel gezond te zijn.

Diep in het rood

Hoogeveen staat er financieel slecht voor. De afgelopen drie jaar kampte de gemeente met forse tekorten. In totaal schoot Hoogeveen over deze periode bijna 18 miljoen euro in het rood. De ooit zo riante reservepot is nagenoeg leeg en de financiële vooruitzichten zijn allerminst rooskleurig: nieuwe tekorten drukken de neus al aan het venster.

En dus willen burgemeester en wethouders opnieuw ingrijpen. Dat gebeurde vorig jaar ook al. ,,Maar dit was achteraf niet stevig genoeg om het tij te keren’’, constateert het college in de notitie.

‘Vet op de botten’

Om Hoogeveen weer financieel boven jan te krijgen moet de gemeente vier jaar lang zo’n 8 miljoen euro besparen. Dat geld is nodig om niet opnieuw in de rode cijfers te belanden. Daarnaast moet de gemeente weer ‘vet op de botten’ krijgen om tegenvallers op te kunnen vangen en ruimte maken voor nieuwe investeringen.

Om die 8 miljoen bijeen te harken wil het college de politiek gevoelige onroerende zaakbelasting (ozb) met 25 procent verhogen. Daardoor moeten eigenaren van woningen dus aanzienlijk meer belasting gaan betalen over de waarde van hun huis.

De forse ingreep moet de gemeente 3 miljoen euro opleveren. Het college verantwoordt de voorgestelde ozb-plus met ‘het in lijn brengen van de huidige lage woonlasten met ons relatief hoge voorzieningenaanbod.’

,,Daarmee komt Hoogeveen uit bij het Drents gemiddelde’’, constateert het college. ,,We vinden dit sociaal, omdat met deze maatregel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.’’ Dit jaar werd het ozb-tarief al met 11,5 procent verhoogd.

Minder gemeentelijke taken

Het Hoogeveense college denkt de komende vier jaar 5 miljoen euro te kunnen bezuinigen door minder gemeentelijke taken uit te voeren en meer aan de samenleving over te laten. Doelmatiger (goedkoper) werken en scherper doelen stellen, is het devies.

Voorzieningen moeten terug naar de basis, stellen burgemeester en wethouders. Over sport: ,,Het is niet langer vanzelfsprekend dat elke sportlocatie behouden blijft. We zullen voorzieningen moeten clusteren.’’ Over dorps- en wijkcentra: ,,Die worden nu door de gemeente ondersteund. Dat gaan we afbouwen.’’

De gemeente moet zich volgens het college meer richten op de zogeheten kerntaken. Dat heeft ook gevolgen voor de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie, die minder taken zal uitvoeren.

Geen gedwongen ontslagen

,,Maar’’, schrijven burgemeester Karel Loohuis en gemeentesecretaris Nanne Kramer in een brief aan de ambtenaren: ,,We sluiten gedwongen ontslagen expliciet uit.’’ Het personeel is maandagochtend bijgepraat over de toekomst.

De notitie ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’ is een opmaat naar de financiële invulling. De uitwerking van de visie in financiële voorstellen wil het college in samenspraak met inwoners, organisaties en de raad doen.

Het moet draagvlak creëren voor de (pijnlijke) besluiten. De financiële gevolgen worden duidelijk bij de programmabegroting 2021-2024.

Nieuws

Meest gelezen

menu