Hoogeveen neemt maatregelen voor doorstroom woningmarkt

Hoogeveen neemt maatregelen ter bevordering doorstroom woningmarkt. ANP

Met ingang van 1 april is de huidige starterslening alleen nog beschikbaar voor aankoop van een portiekflat. Daar heeft de gemeenteraad van Hoogeveen mee ingestemd.

Inwoners kunnen sinds 2005 gebruikmaken van de starterslening. Uit een evaluatie over de afgelopen twee jaar is gebleken dat de starterslening in de huidige vorm beperkt voldoet aan het verbeteren van de doorstroming op de woningmarkt.

Daarnaast geven marktpartijen aan dat de huidige starters-regeling geen toegevoegde waarde meer heeft. Ook is gebleken dat de portiekflats uit de jaren zestig en zeventig moeilijk te verkopen zijn. De raad heeft besloten om de starterslening alleen nog beschikbaar te maken voor aankoop van deze portiekflats.

De gemeenteraad heeft verder ingestemd met een aantal nieuwe regelingen die de doorstroming op de woningmarkt moeten stimuleren: de restschuldfinanciering en blijverslening.

De restschuldfinanciering is bedoeld voor mensen die graag willen verhuizen, maar financieel de mogelijkheden niet hebben doordat hun woning ‘onder water staat'. Doordat inwoners de restschuld bij de gemeente lenen, kunnen ze op deze manier wel verhuizen. Dat bevordert de doorstroming.

De nieuwe blijverslening kan bijdragen aan de wens van ouderen om zolang mogelijk in hun huidige huis te blijven wonen. Daarbij is van belang dat delen van de woningvoorraad levensloopbestendig worden gemaakt. De blijverslening richt zich specifiek op het verbeteren van het casco van de woningen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu