Hoogeveen opnieuw diep in het rood (tekort van 5,6 miljoen over 2019)

Foto: DvhN

Hoogeveen sluit 2019 af met een tekort van 5,6 miljoen euro. Daarmee duikt de gemeente voor het derde achtereenvolgende jaar diep in het rood. Dat het verlies niet nog hoger uitviel is te danken aan een hogere bijdrage van het Rijk.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2019. In 2017 was er een tekort van 3,3 miljoen euro, een jaar later liep Hoogeveen een scheur in de broek op van 9 miljoen en over 2019 wordt de gemeente geconfronteerd met een verlies van 5,6 miljoen.

Bodem spaarvarken in zicht

Om het tekort weg te werken doet de gemeente opnieuw een greep in de reservepot. De bodem van het spaarvarken komt daarmee snel in zicht. Er zit nu nog zo’n 750.000 euro in, waar het college in de begroting 2019-2022 nog rekende op een financiële buffer van bijna 15 miljoen euro.

Voor dit jaar verwacht de gemeente opnieuw flink aanspraak te moeten maken op de reserves, zodat de eindstand over 2020 zelfs negatief uitkomt.

Jeugdhulp

Het tekort van 5,6 miljoen over 2019 is volgens het college voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor de jeugdhulp, ruim 4,5 miljoen euro, en de Wmo (550.000 euro).

De meevallende uitkering uit het gemeentefonds van bijna 1,2 miljoen verzachtte het tekort nog iets. Een jaar eerder bleek die uitkering ook al hoger (2,1 miljoen) dan verwacht. Gezien de belabberde financiële positie van Hoogeveen heeft het college besloten om maandelijks de vinger aan de pols te houden.

Bezuinigingen

De flinke tekorten in het sociaal domein kondigden zich volgens het college begin vorig jaar al aan. Om die terug te dringen werd al bezuinigd. Voor dit jaar wordt nog eens 5 miljoen euro extra gesneden om zo het verwachte tekort over 2020 weg te poetsen.

Hoogeveen heeft vorig jaar aanzienlijk minder geïnvesteerd, dan de gemeente van plan was. Het ging om een totaalbedrag van 15 miljoen euro, waar ruim 53 miljoen begroot was. Dat komt vooral door het afketsen van de combinatie ijsbaan-zwembad. Na aanbesteding bleek dat de kosten (51,4 miljoen) ver boven het budget (31,8 miljoen) zouden uitkomen, zodat het project werd afgeblazen.

Hoogeveen investeerde wel in het stadscentrum, Kindcentrum Wolfsbos, kunstgrasvelden en rioleringen.

Pensioenen wethouders

Door de extreem lage rente moet Hoogeveen bijna 8 ton meer reserveren voor het pensioen van (ex-)wethouders dan waar ze in hun begroting rekening mee hadden gehouden. Om de pensioenvoorziening op peil te houden moet er voor oud-wethouders een bedrag van 667.000 euro worden bijgestort en voor de actieve wethouders 122.000 euro.

Het Covid-19 (corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar naar verwachting wel voor veel beleidsterreinen van de begroting over 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen, stelt het college.

Op 4 juni buigt de gemeenteraad zich over de jaarrekening en het jaarverslag 2019. Op 25 juni neemt de raad hier een besluit over.

Nieuws

Meest gelezen

menu