Hoogeveen wil belofte aan TVM gestand doen (en verspreid over vier jaar 1 miljoen bijdragen aan IT Hub)

De mogelijke nieuwbouw van TVM is voorzien naast het bestaande kantoorpand van Schelhaas Makelaardij Foto: DvhN

Burgemeester en wethouders van Hoogeveen stellen de gemeenteraad voor met ingang van 2021 gedurende vier jaar 250.000 euro uit te trekken voor de komst van een IT Hub. Daarmee wil het college de toezegging aan TVM gestand doen.

De belofte van de Hoogeveense IT Hub -een plek waar zakenleven, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen- is een zwaarwegend argument geweest voor de keus van de transportverzekeraar om in Hoogeveen te blijven en niet naar Zwolle te verkassen. Daarmee zijn 500 arbeidsplaatsen voor deze gemeente behouden.

Cruciaal

Voor TVM is de IT Hub van cruciaal belang om in de toekomst universitair en hbo-geschoolde medewerkers aan te kunnen trekken. , Verzekeringen zijn steeds meer data-gedreven, wat vraagt om hoogopgeleide digitale professionals.

Hoewel TVM de aanleiding is, moet de IT Hub een breder doel dienen. Studenten moeten het regionale bedrijfsleven ondersteunen in de digitale ontwikkeling en innovatieve toepassingen. ,,Vrijwel iedere bedrijfstak heeft of krijgt te maken met digitalisering’’, constateert het college.

Regiodeal

De totale investering voor de IT Hub bedraagt zo’n 4 miljoen euro. Hoogeveen wil 1 miljoen bijdragen, maar dan uitgesmeerd over vier jaar. De provincie Drenthe draagt 1,5 miljoen bij. Eenzelfde bedrag moet komen uit de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe, een project voor de sociaal-economische ontwikkeling van dat gebied. Het bedrijfsleven gaat bijdragen in de exploitatie van de IT Hub.

Hoogeveen wil de IT Hub graag in het Stationsgebied vestigen, waar de TVM mogelijk een nieuw pand laat bouwen. De gemeente heeft de transportverzekeraar een kavel van ruim 1 hectare in optie gegeven.

Afwijkend

Het voorstel van het Hoogeveense college om (verspreid) 1 miljoen euro bij te dragen, komt niet aan de orde bij de behandeling van de programmabegroting in het najaar, zoals in dit verband gebruikelijk is. Volgens B en W liggen daar twee redenen aan ten grondslag: er is sprake van een concrete toezegging aan TVM en een snel besluit is van belang met het oog op de eerder genoemde regiodeal.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu