Hoogeveen wil betaald parkeren invoeren op Mauritsplein. Vergunning voor bewoners wordt fors duurder

De gemeente Hoogeveen wil met ingang van volgend jaar betaald parkeren invoeren op het Mauritsplein. Nu is dat nog gratis. Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen wil betaald parkeren invoeren op het Mauritsplein. Nu is dat nog gratis. Een en ander staat in de nieuwe (concept)parkeernota waarin met verschillende tarieven in vier parkeergebieden wordt gewerkt.

De oude parkeernota, uit 2011, moest nodig geactualiseerd worden. Het autogebruik neemt nog steeds toe, er is nieuwbouw gepleegd, en het horeca-aanbod is uitgebreid. Ook beschikt Hoogeveen inmiddels over een parkeergarage. Daarnaast is het betaald parkeren vergaand gedigitaliseerd.

Vorig jaar heeft de gemeente, in samenwerking met de ondernemers, gekeken hoe het stadscentrum de komende jaren aantrekkelijk kan worden gehouden. Na analyse van de bestaande parkeersituatie zijn inwoners, ondernemers en bezoekers geraadpleegd.

Enquête en bijeenkomst

Dat gebeurde via een enquête en een bijeenkomst in De Tamboer, met sessies over wonen, werken en winkelen in Hoogeveen. De uitkomsten werden meegewogen bij het nieuwe parkeerbeleid dat in 2021 van kracht moet worden.

De grootste wens, gratis parkeren, is er niet in terug te vinden. Dat wekt geen verbazing, aangezien de gemeente Hoogeveen jaarlijks zo’n 2,8 miljoen euro wil innen, zo stond in de vorige begroting.

Meest opvallende verandering is de voorgestelde invoering van betaald parkeren op het Prins Mauritsplein. Dat is tot op heden nog gratis. Voor dit parkeergebied wil de gemeente langparkeren aanmoedigen via een lager aanvangstarief (70 eurocent voor eerste half uur) en dito dagtarief (3 euro).

Supermarkten

In het gebied aan de noord- en zuidkant van het centrum, waar de supermarkten te vinden zijn, wil de gemeente de weerstand om betaald te parkeren verminderen via een ‘gematigd’ starttarief (70 eurocent voor eerste half uur).

Het gaat om het Beukemaplein, Schutsplein, de Markt en de parkeerstroken langs Schutstraat, Haagje en Alteveerstraat. Na een uur gaat het tarief er omhoog naar 1,80 euro per uur. Dat verbetert de doorstroming, is de gedachte. Een dagkaart is hier ook het duurst: 7 euro.

Langer verblijf

Voor de pleinen aan weerskanten van de Hoofdstraat en parkeergarage De Kaap gaat een hoger aanvangstarief (90 eurocent voor eerste half uur) gelden. Langer parkeren levert een lager vervolgtarief op. Het moet de consument verleiden langer in het koopcentrum te verblijven om te funshoppen, de horeca te bezoeken of het theater.

Voor het Raadhuisplein zet de gemeente in op kort parkeren, met een hoog tarief (90 eurocent per half uur) en een maximum parkeerduur van drie uur.

Parkeervergunning bewoners fors duurder

De gemeente wil verder de parkeervergunning voor bewoners de komende jaren fors verhogen. Nu betaalt een bewoner 54 euro per jaar, maar dat tarief is volgens de gemeente bij lange na niet kostendekkend. Het voorstel is om het tarief stapsgewijs te verhogen naar 150 euro in 2025. Hetzelfde geldt voor de bezoekersvergunning.

Werknemers van bedrijven in het centrum kunnen een vergunning aanvragen voor parkeren op het Mauritsplein, de Markt-Noord en het Reviusplein. Dat kost 120 euro per jaar. Met deze vergunning kan op werkdagen van 08.00 uur tot 19.00 uur op genoemde pleinen geparkeerd worden. Erkende hulpverleners, onder wie huisartsen en verloskundigen, kunnen ook gebruik maken van een vergunning in het gebied waar betaald parkeren geldt. Dat kost 350 euro per jaar.

Uitgaansgebied

De betaalde parkeertijd op straat is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag dagelijks van 08.00 tot 19.00 uur. Voor het uitgaansgebied Van Echtenplein en Stoekeplein geldt een eindtijd van 21.00 uur. Op vrijdagen is de betaalde parkeertijd van 08.00tot 21.00 uur.

De (concept)parkeernota ligt tot en met 28 oktober ter inzage. Mensen kunnen reageren. Op 5 november kan tijdens de raadsvergadering gebruik gemaakt worden van het spreekrecht. De nieuwe parkeernota moet in januari 2021 van kracht zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu