Hoogeveen zet mes in tientallen posten (met gevolgen voor kwetsbare inwoners)

De financiële situatie in Hoogeveen is slechter dan ooit. Dit jaar wil de gemeente 8 miljoen euro bezuinigen Foto: DvhN

Hoogeveen moet dit jaar miljoenen bezuinigen. Het college wil het mes zetten in bijna 40 posten. Dat heeft onder meer gevolgen voor kwetsbare gezinnen en jongeren die ondersteuning nodig hebben.

Het college wil het zogeheten kindpakket stopzetten. Gezinnen met een laag inkomen konden via deze regeling speelgoed lenen, de fiets laten onderhouden of een aantal keren zwemmen zonder dat ze daarvoor hoefden te betalen.

Ook stopt het project Maatje & Co, bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar die niet het minimale onderwijsniveau hebben (startkwalificatie), niet aan het werk zijn of geen opleiding (meer) volgen. Het gaat onder anderen om voortijdig schoolverlaters, dak- en thuisloze jongeren, jongeren met schuldenproblematiek en jonge vluchtelingen. Hoogeveen stopt de betaling van de medewerker die hier mee belast was.

(Over)belaste mantelzorgers

Verder gaat minder geld naar de aanpak van laaggeletterdheid en naar mantelzorgconsulenten die worden ingezet bij huisartsenpraktijken. Deze personen bieden hulp, zorg en ondersteuning aan (over)belaste mantelzorgers. Ze brengen de hulpvraag in kaart, geven informatie en advies, bieden emotionele ondersteuning en zoeken gericht naar oplossingen. De gemeente draagt daar niet meer aan bij.

Hoogeveen heeft grote financiële problemen. Vorige maand besloot de gemeente tot een totale uitgavenstop .

Het pakket maatregelen moet 5 miljoen euro opleveren om zo het verwachte tekort over dit jaar weg te kunnen poetsen. Het saldo van de begroting voor 2020 wijzigt daardoor van ruim 1 miljoen euro negatief naar 3,7 miljoen positief. Daardoor wil het college de uitgavenstop voor de niet gewijzigde budgetten opheffen.

In totaal 8 miljoen

In totaal wil Hoogeveen dit jaar 8 miljoen euro bezuinigen om ook (nieuwe) financiële risico’s af te dekken en weer een kleine buffer op te bouwen. Het pakket met de bijna 40 maatregelen die 5 miljoen moeten opleveren wordt als een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd.

De ‘bijsturingen’ vinden plaatsen binnen tien beleidsprogramma’s. Daarbij zet Hoogeveen ook het mes in veel onderhoudsposten. Het gaat dan om wegen, sportvelden en groen. Als gevolg van de bezuinigingen kan bijvoorbeeld minder onderhoud worden gepleegd aan de onverharde (fiets)paden en wegen.

Verder gaat de geldkraan dicht voor vervanging(sonderhoud) van speeltoestellen en spartelbaden. Gekapte bomen worden niet vervangen. Aan theaters De Tamboer en Het Podium wordt geen onderhoud gepleegd.

Schoonhoven

Vijvers worden ook minder onderhouden. Dat geldt onder meer voor recreatieplas Schoonhoven. Daardoor bestaat meer risico op blauwalg, waardoor het zwemmen in de zomer mogelijk beperkt wordt. Dat kan dan weer minder bezoekers trekken en dus minder omzet voor de ondernemer.

Op het gebied van veiligheid wordt ook bezuinigd. Het gaat dan om minder cameratoezicht en minder geld voor preventie van fietsendiefstal en woninginbraken.

Verder hoopt de gemeente extra geld in het laatje te krijgen met het versneld verkopen van van bouwkavels in het Spaarbankbos. Aan de Beukenlaan moeten zes royale woningen verrijzen. Ook komt er een subsidieplafond voor evenementen.

‘Ruimte vinden’

De resterende 3 miljoen euro moet dit jaar nog gevonden worden. De gemeente gaat daarvoor om tafel met partijen om te kijken of financiële ruimte te vinden is binnen wettelijke afspraken en juridische verplichtingen. Welke ruimte is er nog binnen contracten? Kunnen ze voortijdig beëindigd worden?

Vanuit de ambtelijke organisatie zijn voorstellen aangedragen die een bezuiniging van 3,8 miljoen opleveren. Het college heeft dat grotendeels (3,6 miljoen) overgenomen.

Ambtelijke organisatie

Tot slot moet op de ambtelijke samenwerkingsorganisatie zes ton bezuinigd worden. Hoogeveen neemt daarvan 70 procent voor rekening (420.000 euro) en gemeente De Wolden de rest. Een en ander kan leiden tot verandering van werkzaamheden.

Vanmiddag zou het college van Hoogeveen in een persconferentie een verdere toelichting geven op de bezuinigingen, maar die bijeenkomst ging vanwege het coronavirus niet door. Of de bezuinigingsvoorstellen op 26 maart in de raad behandeld worden, zoals de planning was, is om dezelfde reden onduidelijk.

Nieuws

Meest gelezen

menu