Hoogeveense raad wil in gezamenlijkheid uit de crisis komen ('ego's aan de kant, de inhoud staat centraal')

Informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis in de raad. Foto: Andre Weima Fotografie

Alleen in gezamenlijkheid kan de bestuurlijke, politieke en financiële crisis in Hoogeveen bezworen worden. Dat was de teneur in de gemeenteraad, donderdagavond, bij de bespreking van het rapport van de informateurs.

Natuurlijk ontkwamen de fracties in de gemeenteraad er niet aan terug te blikken op de uiterst turbulente en vervelende periode in politiek Hoogeveen. Eentje van verstoorde en beschadigde persoonlijke verhoudingen en flinke krassen op de onderlinge samenwerking. Met als dieptepunt de val van het college, begin juli.

Maar wat donderdagavond overheerste was de wens om samen uit het dal te klimmen, met een nieuw te formeren zakencollege en nieuwe gedragsregels en omgangsvormen binnen de gemeenteraad.

‘Constructief kritisch’

,,Ego’s aan de kant, het moet weer om de inhoud gaan’’, verwoordde GroenLinks-fractievoorzitter Catharina van Hien het gevoel. Constructief kritisch is de nieuwe mores, stelde het CDA. ,,De raad begint aan een nieuw tijdperk’’, sprak CDA-voorman Erik-Jan Kreuze. ,,We moeten elkaar actief opzoeken.’’

Het devies, zo benadrukten diverse fracties, is hard werken voor de toekomst van Hoogeveen en haar inwoners. Niet tegen elkaar strijden, maar mét elkaar, zo stelde Gemeentebelangen. Maar de burgers krijgen de komende jaren wel de rekening voorgeschoteld van het financiële wanbeleid, het politieke wantrouwen en de op sommige fronten falende interactie tussen bestuur en ambtelijke organisatie.

Ozb flink omhoog

De opgave is erg groot. Naast alle financiële adviezen van de informateurs, moet er moet voor 2021 nog zeker een miljoen euro ‘gevonden’ worden om te bezuinigen. Daarnaast gaan huiseigenaren volgend jaar (opnieuw) fors meer betalen voor de onroerendezaakbelasting (ozb).

Het voorstel is om dat tarief met 28 procent te verhogen. Maar VVD, CDA en Gemeentebelangen willen kijken of die stijging nog wat kan worden verzacht. ,,Het is toch een beperkte groep die het moet ophoesten’’, meende VVD-fractievoorzitter Arend Steenbergen. ,,We moeten weloverwogen aan de knoppen draaien.’’

‘Volstrekt niet capabel’

De PvdA wenste wel langer terug te blikken op het verleden. De partij was geschrokken van het eindrapport van de informateurs, Sandra Korthuis en Johan Baltes. Volgens fractievoorzitter Inge Oosting is gebleken dat het college ‘volstrekt niet capabel was en dat de coalitiepartijen een loopje namen met democratische processen’.

,,Ronduit schokkend is de constatering dat het financiële wanbeheer nog veel groter is dan de het college stelde in haar hoofdlijnennotitie’’, merkte Oosting op.

,,Pagina voor pagina is te lezen dat het college geen inzicht en geen grip had op de financiën van vrijwel alle beleidsterreinen. Opmerkingen en signalen vanuit de oppositiepartijen en vanuit de ambtelijke organisatie werden compleet in de wind geslagen.”

Zuur bommetje?

Ligt al het (financiële) zuur nu op tafel, wilde de SGP in Hoogeveen weten. ,,We denken van wel’‘, antwoordde informateur Sandra Korthuis. ,,Maar het kan zijn dat er toch nog ergens een zuur bommetje ligt.’‘

De gemeenteraad vroeg de beide informateurs aan te blijven in het vervolgtraject richting een nieuw college. Johan Baltes doet dat in de rol van begeleider/adviseur van het wervings- en selectieproces en Sandra Korthuis in de rol van kwartiermaker. Beiden wilden deze handschoen wel oppakken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu