Hoogeveense woningen verwarmd met waterstof cv-ketel: primeur in Nederland

Op de locatie Nijstad-Oost in Hoogeveen begint volgend jaar de bouw van tachtig woningen die verwarmd gaan worden via een cv-ketel die op (groene) waterstof werkt. Het duurzame systeem wordt daarna uitgebreid naar de aanpalende woonwijk Erflanden.

Een aantal bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente werken in Hoogeveen aan een pilot om voor de nieuwe woningen (naast de NAM locatie Ten Arlo) een technologie te ontwikkelen die het gebruik van waterstof mogelijk maakt. Daarmee is het de eerste ‘waterstofwijk’ van ons land. De toepassing geldt verwarming, elektriciteit wordt op andere manieren verkregen.

Subsidie van 4 ton

Als steun in de rug heeft het project 400.000 euro subsidie gekregen van het Rijk. Het Ministerie van Economische Zaken honoreert initiatieven die de CO2-uitstoot terugdringen.

De warmtevoorziening op de locatie Nijstad-Oost wordt ingericht op basis van een waterstof cv-ketel. De blauwdruk voor technologie moet daarna toegepast worden in bestaande woonwijken. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen.

Via bestaande aardgasnetwerk

In de aanpalende wijk Erflanden in Hoogeveen wordt onderzocht of de ruim 1100 woningen via het bestaande aardgasnetwerk gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien. Dat zou kunnen door de aanschaf van nieuwe waterstof cv-ketels, die naar verwachting over twee jaar op de markt komen, of het vervangen van onderdelen in de huidige gas cv-ketels.

Om waterstof duurzaam (groen) te produceren moet gebruik gemaakt worden van zonnepanelen en/of windenergie. Volgens wethouder Erik Giethoorn kan die gevonden worden in de overcapaciteit van zonneparken en de eventuele komst van zonnepanelen op de geluidswal van Erflanden.

Makkelijk en goedkoop op te slaan

Waterstof is geen energiebron maar een energiedrager. Het ontstaat door water met duurzaam opgewekte elektriciteit uit elkaar te trekken tot zuurstof en waterstof. Het heeft als grote voordeel dat het makkelijk en goedkoop op te slaan is.

Nadeel is de verwachte prijs, die hoger is dan aardgas al weet niemand nog hoeveel hoger. Maar volgens deskundigen is dat geen eerlijke vergelijking omdat prijzen, transportkosten en belastingen het de komende jaren een stuk aantrekkelijker gaan maken om over te schakelen op waterstof. ,,De prijs van een kuub aardgas is nog altijd erg laag’’, constateren de initiatiefnemers in Hoogeveen.

Maatschappelijke acceptatie

Of waterstof ook daadwerkelijk een succes wordt hangt af van de maatschappelijke acceptatie. Staan mensen er voor open en willen ze overschakelen? Zijn huiseigenaren bereid om de knip te trekken voor het klimaat? Vandaar ook dat de initiatiefnemers veel tijd en energie in voorlichting en uitleg steken. Want waterstof heeft, onder invloed van de waterstofbom en de ramp met zeppelin Hindenburg, geen denderend imago.

En hoe veilig is het goedje? Deskundigen wijzen op het feit dat waterstof al lange tijd in grote hoeveelheden wordt ingezet in de chemische- en procesindustrie. Mocht het project in Hoogeveen geen succes worden, dan is rekening gehouden met alternatieve manieren om de huizen te verwarmen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu