Hoogevener cultuurhistorie in kaart

Archeologen aan het werk. Foto: Archief DvhN

De gemeente Hoogeveen ontwikkelt voor het eerst beleid op het terrein van archeologie, historische geografie en –bebouwing. De bevolking kan nog tot en met half januari inspreken.

De gemeente Hoogeveen ontwikkelt voor het eerst beleid op het terrein van archeologie, historische geografie en –bebouwing. De bevolking kan nog tot en met half januari inspreken.

Rapport
De gemeente Hoogeveen had tot dusver nog geen zelfstandig archeologische beleid. Met het opstellen van de cultuurhistorische kaarten wil de gemeente inzichtelijk maken welke waardevolle elementen, structuren en gebieden er zijn met betrekking tot archeologie, historische geografie, stedenbouw en bouwkunst. Daarbij hebben de opstellers ook informatie en kennis betrokken van historische verenigingen.

In het rapport wordt beschreven hoe er met deze waarden moet worden omgegaan als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals projecten in Hoogeveen, het landelijk gebied en de dorpen. De gemeente zegt met respect om te willen gaan met de bestaande situatie. Een aantal Hoogeveners zal die claim wantrouwen, omdat er in het verleden niet altijd blijk van werd gegeven.

Identiteit
De cultuurhistorische beleidskaarten geven, zo stellen burgemeester en wethouders, identiteit aan deze gemeente en trots aan haar inwoners. Ook kunnen de rapporten een bijdrage leveren aan het cultuurtoerisme door de achterliggende verhalen te vertellen en bezichtigingmogelijkheden te organiseren.

Als voorbeelden worden het coulisselandschap, bijzondere bodemvondsten (kano van Pesse), het maliënkolder uit Fluitenberg, de DOC-pijp en markante gebouwen en kerken genoemd.

Minder eisen
Voor ontwikkelingen in bepaalde gebieden wil de gemeente minder eisen stellen aan archeologisch onderzoek. In de Momumentenwet staat een maximale vrijstelling van honderd vierkante meter. Op grond van gemeentelijk archeologisch beleid kan daarvan, beargumenteerd, worden afgeweken.

Dat betekent minder onderzoekslasten voor de initiatiefnemer van een plan, maar er zit ook een keerzijde aan. Mochten tijdens graafwerkzaamheden alsnog archeologische vondsten worden gedaan, dan zijn de kosten voor nader onderzoek voor de gemeente.

Na de inspraakperiode, die tot en met 14 januari loopt, wordt de gemeenteraad mogelijk op 18 februari geïnformeerd. Een debat over de cultuurhistorische kaarten staat gepland op 10 maart.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu