Hoogeveners over zorgplan in de regio: 'Treant moet écht aan klantenbinding gaan doen'

Peter Kleingeld (uroloog Treant Zorggroep) licht het toekomstplan voor zorg in de regio toe. Foto: Gerrit Boer

Om het toekomstplan voor zorg in de regio draagvlak onder inwoners te geven, moet Treant hard werken aan vertrouwen, openheid en respect voor de patiënt. Die boodschap klonk maandagavond kristalhelder.

In Hoogeveen was maandagavond de eerste van zes regionale bijeenkomsten waar inwoners hun zegje kunnen doen over het toekomstplan voor zorg in de regio. De opkomst was gering. De organiserende regiegroep bood plek aan vijftig belangstellenden, maar meer dan vijftien personen waren er niet. En dan ook nog veel usual suspects ; bezorgde en betrokken inwoners die zich al vaker publiekelijk hadden geroerd.

Schril contrast

Een schril contrast met de sessie in De Tamboer die in februari 2017 nokvol zat om de zorgen en boosheid te uiten over het ‘uitkleden van Bethesda’. Zijn de mensen ruim twee jaar later murw? Verwachten ze niets van hun inbreng? Of is het vertrouwen zo’n beetje verdampt?

Dat laatste was gisteravond een gemene deler onder de aanwezigen. In allerlei toonaarden werd de regiegroep, met onder anderen bestuurders, specialisten en huisartsen, onder de neus gewreven dat het breken van beloftes over behoud van verloskunde, acute zorg en intensive care evenredig afbreuk heeft gedaan aan het vertrouwen. Of, zoals voormalig actievoerder Frits Kappers het verwoordde: ,,Alles wat zou blijven is verdwenen. Waarom zouden we u nu wél moeten geloven?’’

Noodzaak en keuzes

In februari van dit jaar presenteerden Treant, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Ommelander Ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraars een toekomstplan voor zorg in de regio. In duidelijke sheets probeerden de hoofdrolspelers de zaal te overtuigen van de noodzaak en keuzes. Drie volwaardige Treant-ziekenhuizen (in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen) is niet haalbaar, klonk het.

Want: de kwaliteitseisen nemen toe, er is een tekort aan personeel, we worden steeds ouder en de vraag van zorg verandert. Iemand wilde weten waarom het ziekenhuis in Hardenberg dan wel als ‘volwaardige’ zorginstelling kan bestaan. ,,Is het omdat daar geen fusie is gekomen, maar alleen intensieve samenwerking tussen ziekenhuizen?’’ Uroloog Peter Kleingeld van Treant verwacht dat Hardenberg, met het oog op de kwaliteitseisen, over een paar jaar dezelfde problemen krijgt.

Planbare zorg en kort verblijf

Hoe dan ook, in de ziekenhuisplannen van de regiegroep worden Hoogeveen en Stadskanaal ‘weekziekenhuizen’ voor planbare zorg waar patiënten maximaal vier dagen kunnen verblijven. Ingewikkelde ingrepen en spoedzorg worden ondergebracht in Emmen en Assen (WZA). ,,Maar Hoogeveen en Stadskanaal krijgen er veel voor terug’’, sprak Treant-bestuurder Jean-Pierre van Beers. ,,Vanuit Emmen wordt zorg naar deze ziekenhuizen verplaatst.’’ Om welke zorg het precies gaat, moet volgens hem in de uitwerking van de plannen duidelijk worden.

Johan Beijering, oud-directeur van verzorgingshuis De Westerkim, deed met het oog op vervoersproblemen van ouderen en minder draagkrachtigen een klemmend beroep op de regiegroep om de spoedeisende hulp in Hoogeveen te houden. ,,Doe het de mensen hier niet aan om dat weg te halen.’’

‘Het gesleep met patiënten’

Geert Metselaar, voorzitter van de Denktank Bethesda, riep op alles in het werk te stellen om ‘het gesleep met patiënten’ te voorkomen. ,,Patiënten in deze regio hebben namelijk een goed alternatief: Zwolle. U moet écht aan klantenbinding gaan doen, anders zijn de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen straks beide de klos en hebben we niets meer.’’

Uroloog Kleingeld liet namens de regiegroep weten de suggesties en opmerkingen ter harte te nemen. ,,Uw input nemen we mee in de verdere uitwerking.’’ Na de zomer moeten de plannen concreet zijn.

Nieuws

Meest gelezen

menu