Hoogste rechter veegt bezwaren tegen zendmast KPN bij Wateren van tafel

KPN wil een zendmast bouwen van wel 40 meter hoog. FOTO ARCHIEF DVHN

Het beroep dat inwoners van de gemeente Westerveld bij de Raad van State hadden ingediend tegen een bijna 40 meter hoge KPN-mast in Wateren is ongegrond verklaard.

Volgens de hoogste bestuursrechtbank is niet aangetoond dat de elektromagnetische straling van zendmast nadelige effecten heeft op de gezondheid. Belangrijk is wel dat de straling onder de limieten blijft van de ICNIRP, een internationale groep wetenschappers. Volgens de Raad van State is dat zo in Wateren.

Onder de tegenstanders die in december in Den Haag een rechtszaak voerden, zijn drie ‘stralingsvluchtelingen’. Zij zeggen hypergevoelig te zijn voor antenne-straling. Zij vinden dat de gemeente de vergunning nooit had mogen verlenen.

Het advies van de Gezondheidsraad uit 2009 waar de gemeentenaar verwees, is volgens hen achterhaald. Er staat in dat een wetenschappelijke basis ontbreekt om vergunningen te weigeren vanwege straling. De Gezondheidsraad houdt nu ook de ICNIRP-limieten aan.

De Raad van State acht evenmin aangetoond dat elektromagnetische straling bijensterfte veroorzaakt,wat imker Dorus Liefting in december beweerde tijdens de zitting.

Nieuws

Meest gelezen

menu