Hoogwerker alternatieve uitkijkpost voor gehandicapten

De nieuwe uitkijktoren in De Onlanden.

Minder validen die ook De Onlanden bij Eelderwolde van boven willen bekijken, krijgen eens per jaar de kans. Een hoogwerker wordt ingezet om ook de gehandicapte medemens te bedienen.

Dat is althans het aanbod van burgemeester en wethouders van Noordenveld als voorlopig alternatief voor een lift bij de nieuwe uitkijktoren die bij Eelderwolde in aanbouw is.

Die uitkijktoren is bedoeld om bezoekers een mooi overzicht te bieden van het immense natuurgebied dat rond het Leekstermeer is ontstaan. Feitelijk is het een maatregel om de stad Groningen te behoeden voor overstromingen bij hevige regenval, maar De Onlanden is tegelijk een enorm nieuw nat natuurgebied, waar al tal van bijzondere dieren en planten een plek hebben gevonden. Meest aansprekende voorbeeld is de otter die zich in het gebied heeft genesteld.

Kostbaar

Het ontwerp voor de uitkijktoren is al een keer behoorlijk aangepast vanwege de kosten. Een lift zou 120.000 euro extra kosten en dat was de initiatiefnemers - Natuurmonumenten en de aanpalende gemeenten - al te gortig. Bovendien zouden er vrijwilligers moeten zijn die op gezette tijden die lift bedienen.

Loterij

De raad van Noordenveld vond het in juni toch van belang dat iedereen gebruik moet kunnen maken van zo’n uitkijktoren en nam in meerderheid een motie van de ChristenUnie aan. B en W stellen nu dat het alleen ophoesten van de extra kosten van een lift te veel gevraagd is, maar dat niettemin het uitgangspunt wel worden onderschreven dat zo’n voorziening voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Daarom is het aanbod gedaan om de helft van de kosten van een lift als Natuurmonumenten de andere helft van andere fondsen krijgt. De hoop is daarmee gevestigd op instellingen als de Postcodeloterij.

Nieuws

menu