Hotelplan Gasselterveld: verzet groot, maar er is steun in gemeenteraad

Tientallen bezwaarschriften en een petitie met honderden bezwaarschriften ten spijt, niets lijkt een vergunning voor een hotel en vakantiehuisjes bij het Gasselterveld in de weg te staan.

Zo komt het hotel De Hondsrug bij Gasselterveld eruit te zien.

Zo komt het hotel De Hondsrug bij Gasselterveld eruit te zien. Artist's Impression: KR8 architecten

Het hotel moet komen op de plek waar zich vroeger motel Gasselterveld bevond. Het nieuwe gebouw krijgt zeventig bedden, daarnaast komen er ook zeventig vakantiehuisjes.

Deze aantallen zijn groter dan wat het bestemmingsplan toestaat. Zo mag het hotel 54 bedden omvatten. Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan te verruimen. Donderdag discussieert de gemeenteraad erover.

Nagenoeg alle bezwaren ongegrond verklaard

Dan zullen in elk geval vier omwonenden nogmaals hun bezwaren ventileren. Niet alleen vinden ze het plan te grootschalig, ze hekelen ook de manier waarop burgemeester en wethouders hun bezwaren van tafel hebben geveegd. Nagenoeg alle bezwaren zijn ongegrond verklaard.

De verruiming van het bestemmingsplan krijgt echter instemming van Heijermans partijgenoot Bertus Reinders, fractievoorzitter in de gemeenteraad. „We hebben als fractie ons standpunt nog niet definitief bepaald, maar we zijn blij met deze ontwikkeling. De gemeente heeft hier behoefte aan. Denk aan hotel Braams in Gieten dat is verdwenen, net als hotel Erkelens in Rolde. Met dit hotel kunnen we in de winterperiode ook gasten trekken.”

Het aantal bezwaarschriften en de handtekeningenlijst, die volgens de initiatiefnemers bijna 1100 steunbetuigingen telt, brengt Reinders niet tot een ander standpunt. „Er zijn ook voorstanders, maar die hoor je niet.”

Reinders heeft het gemakkelijk, want hij en zijn fractiegenoten bezetten 10 van de 21 raadszetels. Eén medestander is genoeg voor een meerderheid. Fractievoorzitter Willem Bartelds van de VVD (vier zetels) wil zijn standpunt pas in de raad prijsgeven, maar laat doorschemeren welke kant het op gaat. Hij wijst op de verpauperde staat van de locatie. „Willen we dat zo houden of zijn we blij dat iemand met een plan komt?”

Wethouder GroenLinks in ongemakkelijke positie

De kwestie leidt tot een ongemakkelijke positie van GroenLinks-wethouder Co Lambert, wiens partijgenoten in de raad het plan afwijzen. Fractielid Lukas Koops zegt dat hij in de bezwaarschriften veel argumenten leest waar hij het hartgrondig mee eens is. Het plan is te grootschalig en legt te veel druk op het prachtige recreatiegebied. Ook hij laat doorschemeren tegen het plan van het eigen college te stemmen.

Grote consequenties voor Lambert verwacht hij niet. „We hebben dualisme, het kan dus voorkomen dat de wethouder als collegelid een ander standpunt heeft dan de fractie.” Ook PvdA en D66 waren bij eerdere discussies kritisch over het plan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu