Impuls markt in Assen

De warenmarkt in Assen krijgt een impuls. De Stichting Markt Promotie Assen (SMPA) bundelt hiertoe de krachten met de Binnenstadsvereniging MKB.

Aanvalsplan
,,We hebben elkaar nodig om het centrum levendig te houden'', zegt woordvoerder Erik Sijpkes uit Nieuw Buinen namens SMPA. ,,Zonder markt blijft het centrum ook leeg.'' Assen heeft op woensdag en zaterdag een warenmarkt.

De stichting heeft een aanvalsplan opgesteld om de markt meer en beter onder de aandacht van het publiek te brengen. Sociale media spelen daarbij een belangrijke rol'', vertelt Sijpkes. ,,We gaan ons actief profileren op Facebook en dergelijke.''

'Aantrekkingskracht vergroten'
Daar blijft het niet bij. De marktkooplui gaan proeverijen organiseren om mensen te trekken. ,,We gaan ook allerlei andere acties houden om de aantrekkingskracht te vergroten. Verder is er een marketing plan opgesteld met Dit is Assen! en plaatsen we reclame aan de Asser ringwegen.'' Ook gaat de stichting gericht campagne voeren om nieuwe verkopers naar de markt te trekken.

De Stichting Markt Promotie heeft zelf ook nog twee grote wensen. Zoals verlaging van het parkeertarief. ,,Het liefst afschaffing van de betaald parkeren. We merken de effecten direct’’, zegt Sijpkes.

Andere grote wens is nog steeds een verhuizing van de warenmarkt naar een plein. De kramen kunnen dan meer worden gegroepeerd waardoor een intiemere sfeer ontstaat. Het Koopmansplein noemt Sijpkes als optie. ,,Hoewel we weten dat de gemeente hier niet echt warm voor loopt.’’ De Brink zou na de renovatie die nu wordt uitgevoerd misschien ook een geschikte locatie zijn, oppert hij.’’

'Winkels hebben het zwaarder'
Het beeld dat de warenmarkt kampt met leegloop en ook daarom van nieuw elan moet worden voorzien, klopt niet, aldus Sijpkes. ,,Ook wij hebben moeilijke tijden gehad maar de laatste jaren is het aantal kramen in Assen wel stabiel gebleven. We zijn er nog. Lege plekken worden weer opgevuld. En weer of geen weer, we staan er altijd. Winkels hebben het zwaarder, daar slaat de leegstand harder toe.’’

De warenmarkt in Assen telt op woensdag ruim dertig kramen en op zaterdag rond de zestig. Sijpkes (52) komt al 42 jaar in Assen. ,,Op mijn tiende stond ik al in de kraam van mijn vader.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu