In Drenthe zitten 160 ondernemers al anderhalf jaar klem door stikstofprobleem: provinciebestuur dringt aan op regeling

Ruim 160 boeren en andere ondernemers in Drenthe verkeren al bijna anderhalf jaar in grote onzekerheid door de stikstofproblematiek. De provincie Drenthe gaat er bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit op aandringen eindelijk met een regeling te komen.

Boeren protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Sommigen zitten al anderhalf jaar helemaal klem door de problematiek.

Boeren protesteren tegen de stikstofmaatregelen. Sommigen zitten al anderhalf jaar helemaal klem door de problematiek. Foto: ANP/Koen van Weel

Een meerderheid van Provinciale Staten nam woensdag een motie aan van Johan Moes ( VVD) en Siemen Vegter (CDA), die het voorstel mede namens PVV en Sterk Lokaal indienden. Moes: „Het is een ernstig menselijk probleem. Mensen zitten helemaal vast door fouten van de overheid. Er zijn Kamerleden die het vergelijken met de toeslagenaffaire.”

Veel besproken uitspraak

Het probleem is ontstaan door de veelbesproken uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019. Die maakte een eind aan het programma aanpak stikstof (PAS), op grond waarvan provincies vergunningen verstrekten aan bouwprojecten en andere investeringen in de buurt van beschermde natuurgebieden. De Raad van State oordeelde dat PAS te weinig waarborgen bood om de natuur te beschermen tegen de neerslag van stikstof.

De ruim 160 ondernemers hebben activiteiten die voor genoemde datum niet vergunningplichtig waren, maar nu zijn ze dat wel. Het is nog steeds wachten op een duidelijke regeling. „Het gaat veelal om jonge ondernemers”, stellen Vegter en Moes in een toelichting. „Ze kunnen geen nieuwe leningen afsluiten of zijn door de banken onder bijzonder beheer geplaatst. Hierdoor gaan verkopen niet door en kunnen overnames op dit moment niet plaatsvinden.”

Wachten is op regeling

Het wachten is op een wettelijke regeling van minister Carola Schouten van LNV. Daar moeten de Eerste en Tweede Kamer zich nog over uitspreken. Moes en Vegter erkennen dat de provincie Drenthe er al op aandringt haast te maken met een goede regeling. De motie is dan ook vooral bedoeld om gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) daarin te steunen.

Jumelet verklaarde de motie ook als steun te ervaren. „Het ministerie werkt er hard aan, maar de zaak is complex. Ik merk het ook in Drenthe, als we gaan praten over de gebiedsgerichte aanpak van het stikstofprobleem. Dan zeggen boeren tegen mij dat ze geen kant op kunnen doordat ze in deze situatie zitten.”

Toch steunden niet alle partijen deze motie. SP, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zien dit niet als de juiste oplossing voor het probleem. Statenlid Elke Slagt (GroenLinks) haalde zich Moes’ boosheid op de hals door te spreken van symboolpolitiek. Vervolgens nam ze dit terug. „We erkennen dat er een menselijk probleem ligt, maar er wordt al heel hard aan gewerkt om dit op te lossen.” Maar ook haar fractie steunde de motie niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu