In Hoogeveen gaat iedereen de financiële ellende voelen: tientallen bezuinigingen, stijging tarieven en een ozb-verhoging van 30 procent

Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen maakt zich op voor een ‘hete herfst’. Het nieuw aangestelde zakencollege heeft een sluitende begroting voor elkaar gebokst, waarin iedereen de financiële ellende gaat voelen.

Een bezuinigingspakket van 3,4 miljoen euro en een voorgenomen verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) van in totaal 30,1 procent. Dat krijgen de inwoners van de gemeente Hoogeveen volgend jaar voor de kiezen.

In het gemeentelijke huishoudboekje voor de komende jaren staan tientallen grote en kleine bezuinigingen, tariefsverhogingen en zaken die uitgesteld worden.

Noodrem

Na eerdere, tussentijdse ‘bijsturingen’ om het financiële onheil in te dammen, zien college en gemeenteraad zich de komende jaren genoodzaakt om aan de noodrem te hangen. Het gemeentelijke huishoudboekje is zonder ingrijpen niet op orde te brengen, is de boodschap.

Iedereen gaat de gevolgen voelen, waarschuwt het college in de nieuwe begroting, die vandaag naar buiten is gebracht. Dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,Inwoners zullen zich al dan niet georganiseerd keren tegen het verminderen of zelfs schrappen van voorzieningen’’, verwacht het college.

Protesten

Die ‘hete herfst’ openbaarde zich al in de nazomer, toen protesten hoorbaar werden tegen de nieuwe parkeerverordening met soms forse verhogingen. En Scala Centrum voor de Kunsten roerde zich, toen bleek dat de volledige jaarsubsidie van 457.000 euro per 2022 wordt geschrapt.

Maatschappelijke onrust dus. Hoogevener Gerard Booij is op internet een petitie gestart over de in zijn ogen exorbitante lastenverzwaringen en bezuinigingen die door de gemeente zijn aangekondigd. Volgens hem heeft de gemeenteraad in besloten vergaderingen al besluiten genomen. ,,Dat is in strijd met de Gemeentewet.’’

‘Bijzondere begroting’

Het nieuwe college constateert in elk geval dat de nieuwe begroting ‘bijzonder’ is. ,,Het is geen voorstel van een coalitiecollege op zoek naar de meerderheid van de raad, maar het is een financiële uitwerking van een akkoord met uw raad’’, zo schrijven B en W.

De aanleiding van dit alles? De financieel beroerde en onhoudbare situatie van Hoogeveen. Jarenlang is te veel geld uitgegeven en kwam er te weinig binnen. Bovendien is de spaarpot leeg. Sterker: er is zelfs meer geld uit de reserves gehaald dan erin zat.

De komende jaren wil de gemeente weer gaan sparen. Volgend jaar moet 2,5 miljoen in de reservepot gestort worden, oplopend naar 5 miljoen in 2024. Over vier jaar hoopt de gemeente een buffer te hebben van ruim 14 miljoen euro.

Het wanbeleid van de voorbije jaren vertaalt zich dus in een stevig pakket bezuinigingen, tal van tariefsverhogingen en een forse stijging van de ozb. Die laatste moet in 2021 alleen al 3,5 miljoen extra opleveren. Bovendien is voorzichtig begroot, zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant.

Investeren

Ondanks de financiële situatie en opgave wil de gemeente ook blijven investeren. Jaarlijks is 6,5 miljoen beschikbaar, maar onderzocht wordt of er de komende vier jaar nog eens 60 miljoen euro extra geïnvesteerd kan worden, zonder daarbij te veel risico te nemen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu