In Memoriam | Loek Spaanderman (1922-2022), de politiecommissaris die de TT-rellen in Assen beteugelde

Op geheel eigen wijze beteugelde politiecommissaris Loek Spaanderman (1922-2022) de zeventiger crisisjaren in Assen. Eén keer lukte dat niet: toen zijn gezin werd bedreigd in de nasleep van een Molukse gijzeling.

Loek Spaanderman, in 2016 getekend door Gerrit Guldenhemel.

Loek Spaanderman, in 2016 getekend door Gerrit Guldenhemel. Illustratie: Gerrit Guldenhemel

Principieel, eigenzinnig, soms tegendraads. Een man met een open blik op de wereld. Als Loek Spaanderman iets wilde, dan gebeurde het, linksom of rechtsom. Die doortastendheid en creativiteit kon het Asser politiekorps in de jaren zeventig goed gebruiken. In 1971 trad hij aan als politiecommissaris in de Drentse hoofdstad. Hij bleef er op z’n post tot aan zijn pensionering in 1983.