'In Noord-Nederland zijn procentueel gezien de meeste mensen met overgewicht.' Gedeputeerde Staten Drenthe geven een ton voor onderzoek naar diabetes type 2 en overgewicht

Gedeputeerde Staten Drenthe stellen een bijdrage van 100.000 euro beschikbaar aan de stichting Diabetes and Vasculair Research Foundation voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar diabetes type 2 en overgewicht.

Foto: Pixabay.

Foto: Pixabay.

‘Het Bellicon Metformine Interventie (BMI) onderzoek is een wetenschappelijke studie en levert onder andere een belangrijke bijdrage aan de kennisontwikkeling van innovatieve technologieën en datasystemen in de aanpak van type 2 diabetes, meldt provincie Drenthe.

Het onderzoek start in september 2021.

Meer mensen met overgewicht in Noord-Nederland

Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben type 2 diabetes. Ten opzichte van de rest van Nederland zijn er in Noord-Nederland procentueel gezien meer mensen met overgewicht. Het BMI-onderzoek richt zich op een actievere leefstijl en insulinegevoeligheid om vroege type 2 diabetes te genezen. Ook draagt het bij aan preventie en verbetering van de gezondheid.

‘Door het onderzoek ontstaan bovendien kansen voor talentontwikkeling en daarmee behoud van jongeren en studenten in onze regio’, schrijft de provincie.

Dagelijks op de minitrampoline

Twee jaar lang worden 300 deelnemers voor het BMI-onderzoek begeleid om als onderdeel van een actieve leefstijl dagelijks de minitrampoline te gebruiken. De ontwikkelingen van hun diabetes worden gevolgd. Vanaf september kunnen patiënten in Drenthe, bij wie type 2 diabetes wordt vastgesteld, meedoen aan dit onderzoek.

‘In de kern gaat het bij type 2 diabetes om insulineresistentie in samenhang met een gebrek aan lichaamsbeweging, ongezond eetgedrag en overgewicht. Dagelijks 10 minuten op een minitrampoline bewegen bevordert de spierfunctie, coördinatie en mobiliteit en draagt zo bij aan een gezondere leefstijl. Vanuit het Bethesda Diabetes Research Center (BDRC) zal wetenschappelijk onderzocht worden of op deze manier bewegen vroege type 2 diabetes kan helpen genezen.’

Promovendus-kandidaat gezocht

Huisartsen, lokale ondernemers en onderwijsinstellingen zijn bij het onderzoek betrokken. Samen met lokale onderwijsinstellingen en ‘innovatieve technische bedrijven worden kansen gecreëerd voor talenten om zich te ontwikkelen in onze regio’.

Initiator en hoofdonderzoeker dr. Adriaan Kooy, werkzaam als internist bij Treant Zorggroep, zal vanuit zijn deelaanstelling bij het UMCG bij dit onderzoek een promovendus begeleiden. Er wordt nog gezocht naar een enthousiaste kandidaat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu