Ineens duiken nieuwe Duitse molens op

Steeds nieuwe verrassingen windmolenplannen Weijerswold.

Worden de Duitse windmolens bij Weijerswold afgebroken om plaats te maken voor nieuwe, hogere turbines? Mocht dit gerucht kloppen, dan komt de plaatsing van windmolens aan Nederlandse zijde in een ander daglicht te staan.

Gisteren besloten burgemeester en wethouders van Coevorden akkoord te gaan met de plaatsing van vier windmolens in Weijerswold en drie rond het Europark. Dit voorstel komt in grote lijnen overeen met de voorkeur van omwonenden, die een jaar lang met planontwikkelaars om tafel hebben gezeten om afspraken te maken over de turbines. Daarbij gaat het niet alleen om de locatie, maar ook over planschade en regelingen in geval van overlast.

Tegen heug en meug

De meeste omwonenden zaten tegen heug en meug in de platforms, omdat ze eigenlijk helemaal geen windmolens in hun achtertuin willen hebben. De initiatiefnemers keken soms ook tandenknarsend toe met wat de buurtvertegenwoordigers nu weer op tafel legden. Ze kwamen ondanks een jaar overleg niet tot een eensluidend advies. Zo houden de planontwikkelaars in het Europark-gebied vast aan vier molens. Dankzij de hogere opbrengst bij zo'n extra turbine ligt er extra geld op tafel, voor 28 huishoudens die dichter dan 900 meter op de vierde molen wonen. Het gaat daarbij jaarlijks om een bedrag tussen 500 en 1500 euro. Een meerderheid zou daarvoor voelen. De initiatiefnemers willen met deze argumenten proberen de gemeenteraad te overtuigen.

Maar dan Weijerswold, waar telkens nieuwe verrassingen zijn. Zo bleek gaandeweg het proces dat vanwege bovengrondse NAM-leidingen er eigenlijk nauwelijks keuzemogelijkheden waren. Er moet namelijk een minimale afstand in acht worden genomen tot die buizen. De mogelijke nieuwe Duitse molens op pakweg een kilometer afstand van Weijerswold waren voor Coevorden reden om toch even navraag te doen bij de Duitse buurgemeente. Wethouder Jeroen Huizing: ,,We hebben begrepen dat er wat over wordt gesproken, maar er ligt op dit moment niets concreet op tafel.''

Niet op de hoogte

Arjen Boesveld van Raedthuys, een van de twee ontwikkelaars in Weijerswold, zei gisteren niet op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling. De vier Nederlandse molens worden volgens normen eigenlijk al te dicht op de huidige Duitse molens geplaatst. ,,Vanwege de dominante zuidwestelijke winden hebben wij daar het meeste last van. Dat verlies nemen wij. Maar mochten er aan Duitse kant op dezelfde plek hogere molens dan nu komen, dan zullen we een claim voorbereiden.''

Op 8 maart buigt de politiek zich over de plannen, om op 22 maart een besluit te nemen. Voor burgemeester en wethouders is dan de kous af: ze stellen voor om in de toekomst geen nieuwe molens meer toe te staan in Coevorden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu