Ineens duiken nieuwe Duitse molens op

Steeds nieuwe verrassingen windmolenplannen Weijerswold.

Worden de Duitse windmolens bij Weijerswold afgebroken om plaats te maken voor nieuwe, hogere turbines? Mocht dit gerucht kloppen, dan komt de plaatsing van windmolens aan Nederlandse zijde in een ander daglicht te staan.

Gisteren besloten burgemeester en wethouders van Coevorden akkoord te gaan met de plaatsing van vier windmolens in Weijerswold en drie rond het Europark. Dit voorstel komt in grote lijnen overeen met de voorkeur van omwonenden, die een jaar lang met planontwikkelaars om tafel hebben gezeten om afspraken te maken over de turbines. Daarbij gaat het niet alleen om de locatie, maar ook over planschade en regelingen in geval van overlast.

Tegen heug en meug

Nieuws

menu