Inforium Frederiksoord wordt Koloniecentrum

Inforium Frederiksoord wordt Koloniecentrum

De kogel is door de kerk. De Maatschappij van Weldadigheid is de nieuwe eigenaar van het Inforium in de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord.

De kogel is door de kerk. De Maatschappij van Weldadigheid is de nieuwe eigenaar van het Inforium in de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord.