Erjen Derks en Joop Hofman in Midden-Drenthe aan de slag als formateurs: één wethouder minder, GroenLinks in college en raadsbreed beleid voor komende vier jaar

Informateur Erjen Derks, die eerder aankondigde te stoppen als wethouder in Midden-Drenthe. Foto: DvhN

Midden-Drenthe koerst af op een college met drie in plaats van de huidige vier wethouders. In de nieuwe coalitie moet de VVD plaatsmaken voor GroenLinks.

Informateur Erjen Derks meldde donderdagavond in de gemeenteraad dat een college van Gemeentebelangen Midden-Drenthe, PvdA, CDA en GroenLinks de meeste kansen biedt voor een stabiel dagelijks bestuur van de gemeente. Opvallend is dat de andere Gemeentebelangen (Smilde Beilen Westerbork), die net als de bijna naamgenoot ook als grote winnaar uit de stembus kwam, niet als collegepartij wordt genoemd.

De laatste gesprekken voerde Derks met de beide Gemeentebelangen en de PvdA, maar deze combinatie leverde volgens hem ‘te weinig aanknopingspunten’ op voor een college. Op de verkiezingsavond gaf Charles de Haas, lijsttrekker van Gemeentebelangen Smilde Beilen Westerbork, al aan geen wethouder te willen worden.

Op voordracht van Jannes Kerssies van Gemeentebelangen Midden-Drenthe heeft de gemeenteraad unaniem Erjen Derks en Joop Hofman benoemd tot formateurs. Aan hen de taak een raadsprogramma en coalitieakkoord te smeden, waarin alle partijen zich gehoord voelen. ,,Het gaat om vertrouwen en elkaar iets gunnen’’, aldus Derks.

Hofman uit Deventer is geen onbekende in het formeren van coalities. Zo werkte hij eerder in Ermelo aan een college van B en W en was hij buiten de landsgrenzen, in Antwerpen, betrokken bij de eerste gemeentelijke ‘burgerbegroting’. Hofman zegt ‘vanuit relaties te werken en niet vanuit posities’.

Eén wethouder vertegenwoordigt twee partijen

De stem van De Haas klinkt wel door in het advies, dat Derks donderdagavond voorlegde aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe en dat zonder morren werd aanvaard. Zo pleit hij voor het terugbrengen van het aantal wethouders van vier naar drie. Dat betekent dat één van de wethouders in het nieuwe college twee partijen vertegenwoordigt.

Ook een andere wens van De Haas, het opstellen van een breed raadsprogramma, werd door Derks geadviseerd. Volgens de informateur is er onder de acht partijen in de raad voldoende animo om de komende vier jaar tot een ‘stevige samenwerking’ te komen. Ook komt er dus een coalitieakkoord tussen de vier samenwerkende partijen, maar dat weegt minder zwaar dan het raadsprogramma.

Nieuws

menu